P2P-lån - lån mellan privatpersoner

P2P är en förkortning av ”Peer to peer” vilket betyder att lånet sker mellan privatpersoner. För att låneprocessen ska ske korrekt och anonymitet ska finnas mellan låntagare och långivare tillhandahåller P2P-företag digitala plattformar där lånen förmedlas. För låntagare fungerar P2P-lån mycket likt lån som tecknas hos banker eller andra kreditbolag. Skillnaden är enbart att det finns tre parter i låneavtalet. Det är låntagaren, långivaren och P2P-företaget som administrerar låneprocessen och lånen.
För p2p-lån rekommenderar vi Lendify som har en hög beviljningsgrad och bland de bästa räntorna.

Fördelen med P2P-lån

Att tänka på

P2P-lån - en ny låneform i Sverige

I Sverige är P2P-lån relativt nytt. Lendify, som är Sveriges största aktör inom dessa lån, grundades exempelvis 2014. Utöver Lendfy finns bland annat företag som Sparlån, Kreditbörsen, och Loanstep inom denna bransch. Istället för att en bank lånar ut pengar till låntagare så har P2P-lån tre aktörer.
Låntagare – För låntagaren skiljer sig låneprocessen extremt lite mot att teckna ett lån hos en bank. En låneansökan skickas in varpå en kreditprövning sker. Därefter väljer företaget om lån ska beviljas eller inte. Det är även till P2P-företaget som återbetalning sker.
Långivare – Långivare kan välja att investera i lån genom att sätta in pengar på konton hos P2P-företag. Därefter kan de välja vilken risknivå de vill ta och därmed även vilken möjlig avkastning som går att få. Långivaren får en del av den ränta som låntagaren betalar. En mindre del går till P2P-företaget som kostnad för administration av tjänsten.
P2P-företag – Det är P2P-företaget som tillhandahåller den plattform där låntagare och långivare möts. Det är oftast en webbplats där långivare kan logga in för att sätta in pengar samt välja investeringsprofil och där låntagare kan ansöka om lån. Det är P2P-företaget som skickar ut fakturor, betalningspåminnelser och, om inte betalning sker, lämnar ärendet till kronofogden. De har alltså hand om hela administrationen. För detta tar företagen ut en avgift vilken oftast hamnar på långivaren.

Så går det till:

 1. Hur mycket vill du låna?

  Det som främst avgör vilka aktörer du kan vända dig till är vilket belopp som behöver lånas. Behöver du enbart 4 000 kr är det bara P2P-företag som har snabblån som kan utnyttjas. En rekommendation är då istället att höja lånesumman till 5 000 kr och därmed få möjlighet att teckna ett privatlån med längre amorteringstid. Välj sedan att betala tillbaka det under kortare tid och det blir betydligt billigare än snabblånet.

 2. Välj amorteringstid

  Genom att välja olika lång amorteringstid så påverkas hur stort belopp som måste betalas per månad. Sträva efter en så kort amorteringstid som möjligt. Det kan vara lockande med lång amorteringstid för att få låg månadskostnad men i detta fall blir lånet dyrare i längden.

 3. Jämför alltid

  Jämför flera P2P-lån och gärna ett par banker eller kreditbolag. Genom att jämföra räntor och lånevillkor hos flera aktörer kan stora summor sparas på lånen.

 4. Amortera

  Amortering sker till P2P-företaget som i sin tur betalar summan vidare till de personer som lånat ut pengarna. Vid frågor kring lånet är det alltid P2P-företaget som ska kontaktas.

  Denna process är alltså identisk mot när ett lån tecknas hos ett kreditbolag.

Vanliga frågor

Vad skiljer ett P2P-lån mot andra lån?
Den stora skillnaden är att pengarna som lånas ut kommer från privatpersoner istället för från en bank. Däremot är detta inte något som påverkar dig som låntagare.
Vilka lån kan tecknas via P2P-lån?
I dagsläget (2017) går det att teckna snabblån, privatlån samt företagslån via denna låneform. Vid företagslån kallas det för P2B (Peer to Business). Än så länge kan alltså inte bolån tecknas vilket främst beror på dess storlek.
Vet långivaren att de lånar ut pengar just till mig?
Nej, långivarna och låntagarna har absolut sekretess mot varandra. P2P-företagen lämnar aldrig ut information som gör att du kan spåras av motparten.
Vem är det jag lånar av?
De som investerar i lån vill gärna sprida riskerna och investerar därmed gärna med mindre summor i flera olika lån. Har du tecknat ett lån på 50 000 kr är chansen mycket stor att det är flera olika långivare som tillsammans lånat ut denna summa.
Tar jag någon risk att låna via P2P-lån?
Nej. Som låntagare tar du inte någon risk om ett P2P-lån tecknas. Du ska betala tillbaka lånet enligt låneavtalet och om detta inte sker kan i slutändan Kronofogden bli inkopplad. Det är alltså exakt samma process som vid andra lån. Skulle P2P-företaget gå i konkurs kommer ändå låneskulden finnas kvar och drivas in av konkursförrättaren alternativt säljas till andra kreditbolag. De som tar risken är långivarna. Skulle du av någon anledning inte alls kunna betala tillbaka skulden är det långivaren som förlorar sin investering i lånet.
Vad kostar det att låna via P2P?
I likhet med andra låneaktörer så kan det förekomma uppläggningsavgift (finns även förmedlingsavgift vilket är liknande avgift), avikostnad samt ränta.

Då ska du inte välja ett P2P-lån

För dig som låntagare skiljer sig ett P2P-lån mycket lite mot andra snabblån och privatlån. Därmed är tillfällena då du inte bör teckna dessa lån samma som de tillfällen då övriga lån inte bör tecknas. En stark rekommendation är att inte teckna ett lån för att betala andra lån. Enda tillfället då detta bör ske är om bättre ränta erbjuds och därmed att den totala månadskostnaden minskar.

Artikeln granskades senast 2019-12-30.