Båtförsäkring

båtförsäkring

Det finns inget krav på att ha en båtförsäkring så som det är med exempelvis bilförsäkringar. Däremot är det mycket vanligt att försäkring tecknas, detta inte minst på de lite dyrare båtarna. Tack vare försäkringen går det att få ersättning för exempelvis grundstötning, skadegörelse, brand, stöld och rättstvister.

Har du en småbåt är det en småbåtsförsäkring som ska tecknas. Det gäller exempelvis för roddbåt, motorbåt med svagare motor, kanot och kajak. Andra specialförsäkringar som finns är ”Båt på land” som passar för dig som inte tänkt sjösätta båten eller sportfiskeförsäkringen som är utformad speciellt för sportfiskare. Vilket behov har du?

Här ger vi en grundläggande beskrivning av vad båtförsäkringar kan innehålla och vad du bör tänka på i val av försäkring.

Jämför båtförsäkringar

Moderna
FördelarBästa båtförsäkringen 2018, heltäckande försäkring, samarbete med Atlantica
PrisOffert
Svedea
FördelarBillig båtförsäkring, snabb skadeservice, märkesförsäkringar
PrisOffert

Vad ingår i en båtförsäkring?

Försäkringsbolagen har ofta ett par olika försäkringslösningar att välja mellan och därtill kan det ekonomiska skyddet förbättras ytterligare via olika tilläggsförsäkringar.

Den lägsta försäkringsnivån är att enbart teckna Ansvarsförsäkring. Det är däremot betydligt vanligare att helförsäkring tecknas.

Ansvarsförsäkring

Med en Ansvarsförsäkring kan ersättning ges vid skadeståndskrav från andra personer. Detta efter personskada eller skador på annan persons egendom. Anser du att värdet på din båt är för lågt för att den ska vara värd att försäkras kan det vara värt att enbart teckna Ansvarsförsäkring.

Helförsäkring

De delar som alltid ingår i en komplett båtförsäkring (helförsäkring) är:

Tilläggsförsäkringar till båtförsäkringar

Det finns en rad olika tilläggsförsäkringar som kan tecknas till en båtförsäkring. Hos många försäkringsbolag ingår de ovan nämnda försäkringsdelarna (se Helförsäkring) samt en del av de nedan nämnda tilläggen. Det är alltså stor skillnad gällande vad som ingår i försäkringens grundskydd och vad som sedan kan tecknas som tillägg.

Motorbåtsförsäkring, Småbåtsförsäkring eller annan?

En specialförsäkring är en motorbåtsförsäkring som är anpassad utifrån specifika behov. I grunden är det alltså en vanlig båtförsäkring men med tydligt förbättrade villkor på vissa försäkringsdelar.

Märkesförsäkring – En märkesförsäkring är en försäkring som tagits fram i samarbete mellan ett försäkringsbolag och en båt- och/eller motortillverkare. Dessa brukar vara extra breda med flera tilläggsförsäkringar och ge snabbare skadereglering i det fall som reparation behöver ske.

Fiskeguidesförsäkring – En båtförsäkring speciellt anpassad för de som arbetar som fiskeguide. Exempelvis är ersättningsbeloppet betydligt högre för fiskeutrustningen samt att det kan ingå passageraransvar.

Båtförsäkring för sportfiskare – Även här ges större ekonomiskt skydd för fiskeutrustningen. Utöver det kan högre maxbelopp finnas för andra tillbehör.

Båt på land – En försäkring som kan tecknas om du inte tänker sjösätta båten under försäkringsperioden. Därmed minskar risken för vissa skador och premien blir lägre. Här ingår samtliga försäkringsdelar som är relevanta så länge som båten är på land.

Småbåtsförsäkring – Många tänker inte på att försäkra sina småbåtar men även dessa kan få ett ekonomiskt skydd. Småbåt innebär exempelvis roddbåt som har en motor på maximalt 8hk (utombordsmotor) samt ett högsta värde på exempelvis 25 000 kr. Likheterna är stora mot en klassisk båtförsäkring men vissa delar kan utgå. Det är även en småbåtsförsäkring som tecknas om kanoten eller kajaken ska försäkras.

Entusiastförsäkring – Entusiastförsäkring kan tecknas för exempelvis klassiska äldre båtar eller extremt snabba powerboats. Båtar som till allra största del ägs av riktiga båtentusiaster som gärna visar upp sina båtar.

Att tänka på innan du väljer båtförsäkring

Vilka behov har du?

Ett klassiskt fel är att kontakta två-tre försäkringsbolag och sedan välja det billigaste alternativet. Det kan ge ett fullgott skydd – eller inte alls. Allt beror på vilka behov du har. Vill du ha Allriskförsäkring, Assistans vid motorhaveri eller kanske Trailerförsäkring? Hur mycket är de tillbehör som finns till båten värda?

Prata gärna med andra som har båt i samma prisklass för att höra vad de har prioriterat i val av försäkringsbolag. Läs på om de olika försäkringsdelarna och de tilläggsförsäkringar som finns. Därmed får du en tydligare överblick över olika alternativ.

När du bestämt dig för vilket behov du har kan du sedan jämföra de olika försäkringarna utifrån innehåll och pris.

Se över möjlighet till rabatt

Att ha söksystem, startspärr och andra stöldskydd minskar risken för stöld vilket självklart minskar premien. Detsamma gäller medlemskap i båtklubb m.m. Eftersom det går att få relativt stor rabatt bör du alltid kolla vad som pressar priset.

Se över ditt försäkringsskydd regelbundet

När du tecknar en båtförsäkring sker detta utifrån de förutsättningar som finns när försäkringen tecknas. Detta bland annat gällande försäkringsvärde som ska återspegla marknadsvärdet. Men med åren faller marknadsvärdet – eller så ökar det genom att du köpt ny motor osv. Kanske hade du inte tänkt att hyra ut privat när du köpte båten men ändrat dig efter hand.

Det är alltså viktigt att regelbundet se över försäkringen så att skyddet stämmer överens med behovet.

Glöm inte småbåtarna

De flesta som har en båt av större modell väljer att försäkra den. Detta med tanke på dess ekonomiska värde. Men glöm inte att det även går att försäkra småbåtar. Kanoter, kajaker, roddbåtar och småbåtar kan försäkras via småbåtsförsäkring.

Så skiljer sig båtförsäkringarna åt

Om en helförsäkring tecknas ges ett brett ekonomiskt skydd (Se ”Helförsäkring” ovan). Däremot skiljer sig båtförsäkringarna hos de olika försäkringsbolagen åt på flera punkter. Bland annat följande:

  1. Var gäller den? - Alla försäkringar har ett specifikt område där de gäller. Det kan exempelvis vara att försäkringen gäller i Sverige, Norges och Finlands territorialvatten. Förväntar du dig åka utanför Sveriges territorialvatten bör du alltid kontrollera var du är försäkrad och eventuellt komplettera med en tilläggsförsäkring.
  2. Kappsegling – Önskar du kappsegla bör du kontrollera att försäkringen gäller under dessa tävlingsformer.
  3. Privat uthyrning – Gäller försäkringen vid privat uthyrning och hur många dagar per år i så fall? Behöver tillägg tecknas vid uthyrning eller finns inte ens detta alternativ?
  4. Utökad område – Alla försäkringar gäller inom ett visst begränsat område. Önskar du åka utanför Sveriges territorialvatten bör du kontrollera denna punkt extra noga. Hos vissa bolag kan tillägg tecknas som utökar området medan andra bolag inte ger denna flexibilitet.
  5. Maskinskada – Ersättning för maskinskada kan ingå i grundförsäkringen. Det som då skiljer är hur gammal båten får vara för att ersättning ska ges samt högsta ersättningsbelopp. Hos vissa bolag behöver däremot tillägget ”Maskinskada” tecknas för att detta skydd ska ges. Ytterligare ett alternativ är att Maskinskada aldrig ingår i försäkringsskyddet.
  6. Maxbelopp – På alla försäkringspunkter finns ett maxbelopp, vilket är det högsta belopp som kan fås i ersättning vid ett försäkringsärende. Båten försäkras till valt försäkringsbelopp och ersättning är därmed på vald nivå men aldrig över gällande marknadsvärde. Skillnaderna är däremot stora gällande högsta ersättningsbelopp på jolle, tillbehör, båtvagn m.m. Detsamma gäller om delarna Ansvar eller Rättsskydd behöver användas.
  7. Självrisk – Finns det enbart en självrisknivå eller flera att välja på? Påverkas självrisken uppåt om skada uppstår när båten ligger i sjön på vintertid? Påverkas självrisken uppåt vid skada som uppstår vid kappsegling eller privat uthyrning?
  8. Vad ingår i grundpaketet? – Det som framförallt skiljer försäkringsbolagen åt är vilka olika försäkringslösningar som kan tecknas. Det är mycket vanligt att ett par olika färdiga ”försäkringspaket” erbjuds där innehåll och ersättningsnivå kan variera mellan de olika paketen. Hos vissa är minsta försäkringsnivån enbart Ansvarsförsäkring medan andra bara erbjuder bredare försäkringsskydd.
Hos ett bolag kan du alltså behöva teckna tilläggsförsäkringar för att få samma ekonomiska skydd som ingår i grundpaketet hos ett annat bolag. Det är därmed mycket viktigt att inte först och främst titta på priset utan att se på vad som ingår.

Så får du en billig båtförsäkring

Genom att öka säkerheten minskar risken både för olyckor, skadegörelse och stöld. Därmed är det något som försäkringsbolagen premierar med lägre premie. Det finns även ytterligare punkter som kan sänka kostnaden.

Stöldskydd - Med stöldskydd menas exempelvis att båten har Klass 3 låsning, söksystem, startspärr, stöldskyddsmärkning m.m.

Kölskydd -Kölskydd minskar risken för skador på kölen vid exempelvis förtöjning vid strand.

Medlem i båtklubb - Många båtklubbar i Sverige är anslutna till SBU och i detta fall kan försäkringsbolaget ge en viss rabatt om båtägaren är medlem i denna klubb.

Utbildning - För att köra mindre båtar behövs ingen utbildning men med utbildning ökar säkerhetstänket och risken för olyckor minskar. Därför premieras ofta båtägare med kustskepparexamen eller högre utbildning genom en lägre premie.

Vinterförvaring hos marina - Den säkraste vinterförvaringen sker hos marinor. I detta fall ger vissa försäkringsbolag rabatt.

Säker hamn -De hamnar som har Säker Hamn-certifiering uppfyller en rad säkerhetsåtaganden med bland annat bevakning. Ligger båten i en av dessa hamnar kan rabatt ges.

Utöver att öka säkerheten finns andra vägar att gå för att pressa priset.

Rätt försäkringsvärde - Enligt statistik från försäkringsbolaget Svedea så betalar 25 % av alla båtägare i Sverige för mycket för sin båtförsäkring. Detta utifrån att båtens värde sjunker över tid utan att ägaren minskar det totala försäkringsvärdet.

Det är därmed viktigt att se över gällande försäkringsvärde. Du ska välja ett försäkringsvärde på en nivå som gör att försäkringen kan täcka för inköp av en likvärdig båt. Mer pengar än så går nämligen inte att få från bolagen.

Ta därför för vana att regelbundet kontakta en båthandlare för värdering av båten eller diskutera med försäkringsbolaget vilket försäkringsvärde som bör väljas. Däremot bör inte marknadsvärdet avgöras utifrån liknande båtar på Blocket då kvalitén kan skilja avsevärt båtarna mellan. Kom även ihåg att eventuellt höja försäkringsvärdet om du köper ny motor, nytt segel osv.

Flera försäkringar i samma bolag - Genom att ha flera försäkringar hos samma försäkringsbolag kan en viss rabatt ges på försäkringarna. I vissa fall går det även att få högre ersättning vid stöld av personlig egendom från båten i det fall som både hemförsäkring och båtförsäkring är hos samma bolag.

Jämför - Börja med att skapa dig en bild av vilket försäkringsskydd som önskas. Är det enbart Ansvarsförsäkring eller önskas en helförsäkring med flera tillägg? Vilket försäkringsvärde bör du välja och vilken självrisknivå kan du tänka dig?

Kontakta sedan ett par försäkringsbolag och hör efter vad försäkringen skulle kosta. Skillnaden brukar vara mycket stor mellan de olika bolagen vilket främst beror på de olika försäkringslösningar som de erbjuder, ersättningsbelopp och självrisk.

När du regelbundet ser över försäkringsvärdet på båten kan du även passa på att ta in offerter från flera försäkringsbolag. Med något års mellanrum kan du alltså hitta både bättre och mer prisvärda försäkringsalternativ.

I en jämförelse som Svenska Dagbladet gjorde år 2014 skiljde det hela 11 000 kr mellan det billigaste och dyraste försäkringsbolaget när de ville försäkra en Nimbus 27 Nova S (värde ca 1 miljon).

Har försäkringen ett självriskkonto? -Med självriskkonto menas att en viss procent av nivån på självrisken avsätts till ett specifikt konto hos försäkringsbolaget varje skadefritt år. Detta utan att det kostar något extra. När sedan en skada uppstår kan pengarna användas för att betala hela eller delar av den gällande självrisken.

Gäller en båtförsäkring året runt?

Det vanligaste är att de gäller året runt, men det finns undantag. Dessutom har flera försäkringsbolag högre självrisk under vissa perioder (vintertid).

Kan båten vinterförvaras i sjön men ändå vara försäkrad?

Hör alltid med ditt försäkringsbolag om du önskar ha båten i sjön under vintern. I det fall som försäkringen gäller finns alltid vissa kriterier som måste vara uppfyllda, exempelvis att det ska vara isfri hamn.

Jag har en Yamaha – bör jag teckna Yamaha märkesförsäkring?

Det finns unika fördelar med att välja en märkesförsäkring. Framförallt handlar det om att märkesförsäkringar överlag ger ett mycket brett försäkringsskydd samt att försäkringen är skräddarsydd för detta märke. Men jämför innehåll och pris mot andra lösningar. Du behöver nämligen inte teckna märkesförsäkring bara för att försäkringsbolaget erbjuder detta.

Varför är det så stor skillnad i pris hos försäkringsbolagen?

Priset grundar sig på flera olika faktorer och hur dessa värderas är olika mellan försäkringsbolagen. En stor orsak till prisskillnaderna är däremot innehållet i försäkringen. I vissa ingår betydligt mindre skydd än i andra. Samtidigt behöver inte alla båtägare samtliga försäkringsdelar. Det viktiga är därför att se över sitt behov och söka efter en båtförsäkring som uppfyller dessa.

Vad händer om jag lånar ut båten och den stjäls av person som lånar den?

Du kan då inte räkna med att få ersättning då du gett personen tillgång till nycklar och båt. Det klassas därmed inte som stöld utifrån hur försäkringsbolaget ser det. Vid privat uthyrning bör försäkringstillägg tecknas som möjliggör uthyrning. Hör även med försäkringsbolaget vad som gäller vid eventuell stöld som genomförs av den som hyr båten.

Vad menas med aktsamhetskrav?

Alla försäkringar har så kallade aktsamhetskrav. Det innebär att du som båtägare förväntas agera aktsamt för att ersättning ska kunna betalas ut från försäkringen. Exempelvis krävs det ofta att utombordsmotorer ska vara fastlåsta eller fastbultade för att ersättning ska ges vid stöld.

Hur vet jag båtens marknadsvärde?

När en båtförsäkring tecknas anges ett försäkringsvärde. Detta belopp ska spegla båtens marknadsvärde. Har du svårt att uppskatta värdet kan båten tas till en återförsäljare för värdering. Detta gäller inte minst ”hemmabyggen” som inte lika lätt kan värderas generellt utifrån märke, ålder osv.

Läs mer


Artikeln granskades senast 2019-12-30.