Hundförsäkring - Den ultimata guiden

Med en hundförsäkring får du ekonomiska förutsättningar för att kunna ge din hund bra vård. Självklart kan du uppsöka veterinär även om du inte har försäkring men besöket kan då bli mycket dyrt.

Med veterinärvårdsförsäkring får du bland annat ersättning för undersökning och behandling vid skador och sjukdomar. Därtill kan du teckna livförsäkring och olika tilläggsförsäkringar.

Det som främst bör avgöra vilken hundförsäkring som är rätt för dig är ditt behov. Det kan exempelvis gälla ersättningsnivåer, självrisknivåer, om ersättning ges för medicin och rehabilitering samt kostnad för försäkringen.

Jämför hundförsäkringar

Här nedan följer en opartisk jämförelse av alla svenska hundförsäkringar.

Bought by Many
Maxersättning140 000 kr
Fast självriskValbar
Rörlig självriskValbar
Skadefria årJa
Moderna
Maxersättning90 000 kr
Fast självrisk1 500 kr
Rörlig självrisk15-25 %
Skadefria årNej
ICA Försäkring
Maxersättning60 000 kr
Fast självrisk3 000 kr
Rörlig självrisk15-25 %
Skadefria årNej
Svedea
Maxersättning75 000 kr
Fast självriskFlexibel
Rörlig självriskFlexibel
Skadefria årNej
Agria
Maxersättning120 000 kr
Fast självrisk5 000 kr
Rörlig självrisk15-25 %
Skadefria årJa
Folksam
Maxersättning75 000 kr
Fast självrisk3 000 kr
Rörlig självrisk20 %
Skadefria årNej
Dina
Maxersättning50 000 kr
Fast självrisk2 000 kr
Rörlig självrisk20 %
Skadefria årNej
Sveland
Maxersättning100 000 kr
Fast självrisk2 500 kr
Rörlig självrisk15-25 %
Skadefria årJa
IF
Maxersättning30 000 kr
Fast självrisk4 000 kr
Rörlig självrisk20 %
Skadefria årNej

Olika nivåer på hundförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen är grunden i en hundförsäkring. Det är den som du får ersättning från vid veterinärbesök på grund av sjukdom eller skada. Många väljer även att teckna en livförsäkring då inköpsvärdet generellt är högt på hundar. Utöver det kan tilläggsförsäkringar tecknas som anpassar försäkringen utifrån specifika behov.

I vissa fall kan specialförsäkringar vara ett bra alternativ. Detta inte minst om du driver en kennel, har många hundar eller om det är en jakthund.

Veterinärvårdsförsäkring

hundförsäkringFör att du ska kunna få ersättning från veterinärvårdsförsäkringen krävs det att behandling sker av legitimerad veterinär. Ersättning kan då ges för kostnader som uppkommer vid skada eller sjukdom. Ibland ingår även ersättning för receptbelagd medicin som veterinär ordinerar samt rehabilitering. I vissa fall måste en tilläggsförsäkring tecknas för att få ersättning för detta.

Du kan däremot aldrig få ersättning från veterinärvårdsförsäkringen om vårdbehovet uppstått på grund av en skada eller sjukdom som funnits innan försäkringen tecknats eller uppstått under karenstiden.

För att kunna teckna livförsäkring eller tilläggsförsäkringar krävs det att du har en veterinärvårdsförsäkring. Detta är därmed basen i hundförsäkringen som sedan kan anpassas på olika sätt.

Livförsäkring

Om hunden avlider på grund av skada eller sjukdom kan du få ersättning från livförsäkringen. Det gäller även om en veterinär anser att sjukdomen eller skadan är så alvarlig att hunden bör avlivas. Då betalas det ersättningsbelopp ut som du valt när livförsäkringen tecknades, men aldrig mer än marknadsvärdet. Marknadsvärdet avgörs bland annat av inköpspris, ras, avelsmeriter och tävlingsresultat.

Livförsäkring är en tilläggsförsäkring men då den är så vanligt förekommande brukar den presenteras separat hos försäkringsbolagen.

Tilläggsförsäkringar

Det finns ett stort utbud av tilläggsförsäkringar som kan tecknas för att anpassa hundförsäkringen helt efter eget behov. Men det kan variera kraftigt mellan försäkringsbolagen hur många, och vilka, försäkringar som erbjuds. Till viss del beror det på hur försäkringen är uppbyggd. En del bolag har försäkringsdelar i grundförsäkringen som andra bolag erbjuder som tillval.

Några av de vanligare tilläggsförsäkringarna är:

Specialförsäkringar

En specialförsäkring är en hundförsäkring som utformats för att möta ett specifikt behov. Det är främst för jaktlag eller om du driver kennel som dessa passar. Men det finns även specialförsäkringar anpassade för behov hos enskilda hundägare. Exempel på specialförsäkringar är:

Att tänka på innan du väljer hundförsäkring

Kartlägg ditt behov både gällande veterinärvårdsförsäkring, livförsäkring och eventuella tilläggsförsäkringar. Det är det första och viktigaste steget för att hitta rätt hundförsäkring. Därefter kan du jämföra priser och teckna den försäkring som passar bäst.

Vilka behov har din hund?

Har du en jakthund kanske du prioriterar en hundförsäkring med livförsäkring, hög ersättning på rehabilitering och tilläggsförsäkringen Användbarhet. Har du en sällskapshund är behovet helt annorlunda.

Läs på om olika delarna i en hundförsäkring och avgör därefter vilka försäkringar som ger det försäkringsskydd som du letar efter. En rekommendation är att du kontrollerar vilka sjukdomar och skador som är vanliga på den ras du har och sedan ser vad hundförsäkringen täcker kring dessa sjukdomar och skador. Se även vilken ersättning som ges för kostnader som exempelvis uppstår för medicin och rehabilitering samt om dolda fel ingår.

Vad kostar hundförsäkringen?

När du bestämt dig för vilka punkter inom hundförskringen som du prioriterar kan olika hundförsäkringar jämföras som ger detta försäkringsskydd. Jämför årspremien men glöm inte att jämföra andra faktorer som på lång sikt påverkar priset på din försäkring. Utöver årspremien så påverkar nämligen både självrisknivå och självriskperiod.

Väljer du en hög självrisk kommer premien att gå ner men i gengäld får du betala betydligt mer vid de tillfällen hunden behöver veterinärvård. Delvis bör du därför ställa premien mot självrisken.

Inom en självriskperiod betalar du bara en fast självrisk. Det finns därmed en ekonomisk fördel att välja en hundförsäkring med lång självriskperiod.

Vilka rabatter finns?

Kontrollera alltid om du kan få rabatt på din hundförsäkring. De flesta bolag ger nämligen rabatter, även om det varierar i storlek och omfattning. Exempel kan du få rabatt om:

Jämför rättvist

Priset skiljer ganska mycket mellan olika hundförsäkringar – men det gör även innehållet. När du jämför hundförsäkringar bör du därför ”jämföra rättvist”. En dyrare försäkring kan exempelvis ge ersättning för rehabiliteringsåtgärder i grunden medan du måste teckna en tilläggsförsäkring hos ett annat bolag för att få ersättning för detta.

Sammanställ därför dina behov och jämför olika försäkringslösningar utifrån detta. Se på innehåll, pris (premie, självrisk, självriskperiod) och åldersgränser. Att säga att en specifik hundförsäkring generellt är bäst är lite som att säga att en bil är bäst – utan att se på behovet hos föraren. Utgå från dina och din hunds behov. Då hittar du bäst hundförsäkring för er.

Så skiljer sig försäkringarna åt

Pris, karenstid, ersättningsnivåer m.m. Det finns en rad olika punkter som skiljer hundförsäkringarna åt. Några av de vanligaste punkterna är:

Mer information


Artikeln granskades senast 2019-12-30.