Fackförbund

Ett fackförbund är en organisation som arbetar för att främja de anställdas intressen på en arbetsplats samt generellt förbättra arbetsvillkoren i Sverige. Det finns även fackförbund för egenföretagare och chefer. Dessa ger till viss del andra fördelar för sina medlemmar.

Fackförbundens viktigaste uppgift är att stödja medlemmarna i arbetsrättsliga frågor, förhandla om lön och finnas som stöd vid tvister med arbetsgivaren. Men ett medlemskap i facket ger betydligt mer fördelar än så. Bland annat är det mycket vanligt att du får inkomstförsäkring, rabatter på andra försäkringar och en rad olika förmåner.

Fördelar med att vara med i Fackförbund

Fackförbunden växte fram på 1800-talet för att arbetstagarna skulle få en starkare röst mot arbetsgivarna. Fortfarande är förbunden arbetstagarnas röst och jobbar med att påverka arbetsvillkoren. Men utöver det har fördelarna med ett medlemskap ökat med åren.

Fördelar på jobbet

Fördelar efter jobbet

Att tänka på innan du väljer fackförbund

Punkter att jämföra

Alla fackförbund hjälper sina medlemmar med arbetsrättsliga frågor samt ger dem hjälp vid tvister med arbetsgivaren. På dessa punkter skiljer sig inte fackförbundet speciellt mycket. Det är när man går ner på detaljnivå som skillnaderna istället kan hittas. Exempel på punkter skiljer fackförbunden åt är:

En bra sajt som jämför ovanstående punkter är www.Facket.net

Mer om fackförbund i Sverige

I Sverige växte fackföreningar fram under 1870-talet. Föreningarna byggdes upp kring olika yrken vilket alltså gjorde att föreningarna tillämpade det som idag kallas för yrkesförbundsprincipen. Fackföreningarna växte och började snart att skapa samarbeten mellan sig. Ett tydligt exempel är bildandet av LO år 1898 som då hade som mål sammanföra fackförbunden under denna paraplyorganisation. Under LO finns idag ett stort antal förbund så som Unionen, SEKO, Svenska elektrikerförbundet och Svenska Transportarbetarförbundet.

År 2015 var ca 70% av yrkessamma personer medlemmar i ett fackförbund. Det gör att Sverige tillsammans med Finland ligger i topp i världen gällande medlemskap. Detta trots att andel minskat sedan 90-talet då anslutna var närmare 85%.

Orsaken till att man går med i ett fackförbund varierar kraftigt från person till person men ofta handlar det om att man uppskattar den trygghet som medlemskapet ger. Fackets primära uppgift är just att skapa en trygg anställning med goda arbetsförhållanden. Genom inkomstförsäkring ges ekonomisk trygghet och tack vare bland annat karriärscoacher och CV-granskning ökar möjligheterna att snabbt kunna byta jobb eller komma tillbaka till arbetslivet efter arbetslöshet.

Kortfattat arbetar fackförbundet för samma mål som de hade när de en gång växte fram i Sverige. Det handlar om bättre och tryggare arbetsvillkor. Att de även erbjuder rabatter och förmåner är även bonus.

Vanliga frågor & svar

Vad menas med yrkesförbundsprincipen och industriförbundsprincipen?

Om ett fackförbund är uppbyggt kring ett specifikt yrke kallas det att de tillämpar yrkesförbundsprincipen. Ett exempel är Lärarförbundet där främst lärare välkomnas. Är istället fackförbundet uppbyggt kring en bransch kan betydligt fler yrken välkomnas. Exempel här är IF Metall (främst inom metallindustrin) samt Unionen (främst tjänsteföretag). Unionen är en av de bredaste fackförbunden med över 600 000 medlemmar.

Hur byter jag fackförbund?

Att byta fackförbund är enkelt och är något som ofta behöver göras om du helt byter yrkeskategori. Kontakta ditt gamla förbund och kontrollera vilket datum som utträde kan ske. Kontakta sedan det nya fackförbundet och begär inträde det datumet. Eventuella frågor bör ställas till det fackförbund som du ansöker om inträde hos. Kom ihåg att inte ansöka om utträde förrän du vet att du är välkommen till det nya fackförbundet. Att inte vara medlem under en period är inte bra då du kan förlora intjänade kvalificeringsmånader för exempelvis inkomstförsäkringen.

Vilket fackförbund är störst?

De tre största fackförbunden är Kommunal, IF Metall och Unionen.

Vilket fackförbund ska jag välja?

Vilka fackförbund du kan välja på beror på vilken yrkesgrupp du tillhör. I vissa fall blir valet ganska enkelt. Arbetar du inom teater kanske de mest relevant att gå med i Teaterförbundet. Är du sjukgymnast kommer du till stor sannolikhet att gå med i Fysioterapeuterna osv. På så vis får du ett fackförbund som är expert inom just din yrkeskår.

Ett alternativ är att välja ett bredare fackförbund med många olika yrkesgrupper. Bland dessa finns exempelvis Unionen. Det finns däremot inte någon risk att du väljer ”fel” fackförbund och därmed inte får de förmåner som de erbjuder. De kommer inte acceptera din medlemsansökan om de inte tillåter din yrkeskategori. Om ett fackförbund inte välkomnar dig som medlem kan de oftast hänvisa dig till vilket förbund du bör kontakta just utifrån ditt yrke.

Kan jag vara med i A-kassan utan att behöva vara med i facket?

Det är möjligt att vara med i A-kassan utan att för den skull behöva vara med i facket. Däremot ger de bägge en trygghet om du blir arbetslös. A-kassan med en grundläggande ersättning och facket med inkomstförsäkring (ingår oftast) samt hjälp på väg tillbaka till arbetslivet.

Vad är det för skillnad på Fackklubb, Fackförbund, Fackförening och Facklig Organisation?

Fackklubb är en lokal organisation inom fackförbundet. På större arbetsplatser brukar det exempelvis finnas en fackklubb organiserad. Det är till fackklubben du i första hand vänder dig om du vill ha hjälp på din arbetsplats då de har störst insyn i arbetsförhållandena.

Fackförening och fackförbund används ofta som synonymer. Unionen säger exempelvis att det är samma sak. Om en distinktion ska ske mellan dessa två ord kan det beskrivas som nedan.

Fackförening är en organisation med medlemmar från ett och samma yrke. Den egentliga skillnaden mot fackförbund är enbart vilka som erbjuds medlemskap. Är det enbart från en yrkeskår kallas det ofta för fackförening.

Fackförbund är alltså samma sak som fackförening men med skillnaden att medlemskapet är bredare. Det kan exempelvis vara att alla som är tjänstemän är välkomna.

En facklig centralorganisation är en organisation som organiserar flera fackförbund. De tre största i Sverige är TCO, Saco och LO. Dessa är i sin tur ofta medlemmar i den större internationell organisation där IFS (Internationella fackliga samorganisationen) är störst.

Då ska du INTE gå med i ett fackförbund

Går du med i ett fackförbund för att få hjälp med en pågående tvist med din arbetsgivare kan du bli besviken. Det kan nämligen finnas en karenstid vilket betyder att du måste varit medlem ett tag innan facket går in i dessa konflikter. Även inkomstförsäkringen har kvalificeringstid vilket gör att du inte kan få ut ersättning direkt efter att du tecknat medlemskap. Ett medlemskap i ett fackförbund ska alltså inte tecknas för att lösa akuta problem.

Enligt LO är den vanligaste orsaken att inte gå med i facket att man anser att det är för dyrt. När de genomförde en undersökning år 2013 var det drygt 30% som uppgav den orsaken. En orsak att inte välja medlemskap är därmed att det kostar. Men man måste även se vilken trygghet som ett medlemskap ger. Det är en trygghet som upplevs som en onödig kostnad så länge som inte något händer. Men det är en trygghet som är bra att ha när det uppstår en konflikt på arbetsplatsen, om du blir arbetslös eller vill ha hjälp med att byta jobb. Det kan ses som en slags försäkring – och som alla försäkringar så kostar det att få den trygghet som de ger.

Vidare läsning


Artikeln granskades senast 2018-09-08.