Investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto (ISK) är en form av sparande. Pengarna du sätter in på investeringssparkontot kan du spara i t.ex. aktier eller fonder utan att behöva betala skatt om dina investeringar medför en vinst. Skatten beräknas istället baserat på hur mycket pengar som finns på ditt investeringssparkonto och är därmed densamma oavsett om sparandet leder till vinst eller förlust. I den här guiden får du reda på vad du ska tänka på när du väljer ett investeringssparkonto samt hur skatten beräknas.

Vart ska jag öppna mitt ISK?

Vi rekommenderar att du öppnar ett investeringssparkonto på Avanza. Avanza har en lättnavigerad sajt och en bra mobilapp där du lätt kan köpa/sälja värdepapper via ditt ISK.

Utan ett investeringssparkonto

Kapitalvinster ska beskattas

Utan ett investeringssparkonto ska kapitalintäkter och kapitalkostnader tas upp i din deklaration. Om kapitalintäkterna är större än kostnaderna föreligger en kapitalvinst som ska beskattas med 30 %. Så här kan det se ut:

Exempel: Anna har under 2017 sålt aktier med en vinst på 10 000 kr. Hon har även haft räntekostnader på 5 000 kr. Annas kapitalvinst är således 5 000 kr (10 000 – 5 000 kr), och på detta belopp ska hon beskattas med 30 %. 

Kapitalförluster medför rätt till skattereduktion

Om du istället gör en kapitalförlust får du en skattereduktion motsvarande 30 % av kapitalförlusten. Överstiger kapitalförlusten 100 000 kr är dock skattereduktionen för den överskjutande delen endast 21 %. Skattereduktionen innebär att du får minska din ordinarie skatt som du betalar på grund av arbete.

Exempel: Anna har under 2017 gjort en kapitalförlust på 10 000 kr. Hon har därför rätt till en skattereduktion på 3 000 kr. Annas ska betala 15 000 kr i inkomstskatt på grund av sitt arbete. Skattereduktionen innebär dock att hennes totala skatt får minskas med 3 000 kr, dvs. till 12 000 kr. 

Med ett investeringssparkonto

Har du däremot ett investeringssparkonto ska de faktiska kapitalintäkterna som dina tillgångar på investeringssparkontot har genererat inte tas upp. Istället ska en procentandel av ditt innehav tas upp som intäkter. Detta gäller oavsett om ditt sparande har lett till en vinst eller förlust.

Storleken på kapitalintäkten beräknas på följande sätt

  1. Lägg ihop tillgångarna på ditt investeringssparkonto vid fyra bestämda tillfällen under året; den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober.
  2. Till detta belopp lägger du till summan av alla insättningar som har gjorts under året.
  3. Dividera den totala summan med 4.
  4. 1,25 % av den totala summan är din kapitalintäkt från ditt investeringssparkonto. (1,25 % är den nu gällande procentsatsen; denna kan givetvis förändras. Läs mer på Skatteverkets hemsida.)
  5. Resultatet tas upp som en kapitalintäkt.

Exempel: Anna har under 2017 haft en kapitalförlust på 1 000 kr. Anna hade 10 000 kr på sitt investeringssparkonto den 1 januari, 15 000 kr den 1 april, 20 000 kr den 1 juli och 15 000 kr den 1 oktober. Under året gjorde hon insättningar på totalt 10 000 kr. Summan av dessa tillgångar och insättningar är 70 000 kr. Denna summa ska divideras med 4, vilket blir 17 500 kr. 1,25 % av 17 500 kr är 218,75 kr. Anna ska därför ta upp 218,75 kr som kapitalintäkt. Detta gäller trots att Anna har haft en kapitalförlust på 1 000 kr; detsamma hade gällt även om hon istället hade haft en kapitalvinst. 

Skatten beror på dina övriga kapitalintäkter och kapitalkostnader

Har du inte haft några övriga kapitalintäkter eller kapitalkostnader är det enkelt att beräkna skatten. I så fall är skatten nämligen 30 % av det belopp som du har räknat fram ovan. Har du haft t.ex. räntekostnader ska dock dessa dras av från din beräknade intäkt. Skatteberäkningen ska alltså göras på precis samma sätt som om du inte hade haft ett investeringssparkonto, med den skillnaden att kapitalinkomsterna från ditt investeringssparkonto alltid beräknas enligt metoden ovan. 

Vilka tillgångar får förvaras på investeringssparkontot?

Tillgångar som får förvaras på ditt ISK

Tillgångar som inte får förvaras på ditt ISK

Mer information


Artikeln granskades senast 2020-01-25.