Privatlån - Allt du behöver veta

Privatlån är ett lån som tecknas utan att någon säkerhet behöver finnas för lånet. Det är ett vanligt lån för att finansiera exempelvis mindre renoveringar, resor eller bilinköp. Ett privatlån kan även tecknas för att betala av dyrare mindre lån och krediter. Det kallas då för att ”samla lån” vilket är ett sätt att pressa sina lånekostnader.

Jämför privatlån

Bank Norwegian
Belopp:
5 000 – 600 000 kr
Ränta:
4,99 – 22,99 %
Löptid:
1 – 15 år
Coop Medmera Bank
Belopp:
15 000 – 500 000 kr
Ränta:
3,30 – 9,90 %
Löptid:
2 – 12 år
Viiga Lån
Belopp:
10 000 – 40 000 kr
Ränta:
6,87 – 21,60 %
Löptid:
1 – 7 år
Wästgöta Finans
Belopp:
30 000 – 300 000 kr
Ränta:
3,50 – 14,95 %
Löptid:
2 – 10 år
Spargo Finans
Belopp:
10 000 – 150 000 kr
Ränta:
9,84 – 21,60 %
Löptid:
1 – 10 år
Komplett Bank
Belopp:
10 000 – 500 000 kr
Ränta:
4,90 – 19,90 %
Löptid:
1 mån – 15 år
SevenDay
Belopp:
10 000 – 500 000 kr
Ränta:
3,45 – 12,95 %
Löptid:
1 – 12 år
Lån & Spar Bank
Belopp:
50 000 – 500 000 kr
Ränta:
3,45 – 8,95 %
Löptid:
2 – 15 år
Nystart Finans
Belopp:
30 000 – 500 000 kr
Ränta:
9,95 – 21,95 %
Löptid:
2 – 15 år
Paymark Finans
Belopp:
10 000 – 150 000 kr
Ränta:
6,84 – 21,60 %
Löptid:
1 – 10 år
Bigbank
Belopp:
10 000 – 250 000 kr
Ränta:
5,00 – 23,50 %
Löptid:
1 – 12 år
Informationen är hämtad från Lånen.se (2021-09-16 20:05:48)

Fördelar med privatlån

fördelarna med privatlån

Att tänka på innan du tecknar ett privatlån

När du ska teckna ett privatlån är det viktigaste att du jämför flera olika långivare. Det beror på att räntenivån kraftigt varierar då de olika långivarna riktar sina lån till olika målgrupper. Vill du teckna ett privatlån kan även följande punkter vara värda att fundera över:

Vill du ha medsökande?

Det är mycket vanligt att långivare tillåter medsökande till deras privatlån. Eftersom det är två personer som är solidariskt betalningsansvariga för lånet ökar säkerhet och banken kommer lättare bevilja lånet. Med medsökande är chansen även större att få låna större belopp och i vissa fall ges lägre ränta.

Om du väljer att ha medsökande är det mycket viktigt att du (och personen som är medsökande) förstår vad det innebär att vara medsökande. Med solidariskt betalningsansvar menas att bägge parter är lika ansvariga för att lånet betalas in enligt avtal.

Vill du ha låneskydd?

En del långivare erbjuder låneskydd. Vill du ha denna extra trygghet bör du alltså jämföra långivare med detta tillval.

Låneskydd innebär att du betalar en viss extra avgift varje månad för att få det försäkringsskydd som låneskydd innebär. Blir du arbetslös eller sjukskriven under längre tid kan försäkringen betala lånets månadskostnad. Låneskydd är alltså ett ekonomiskt skydd mot att ha lån som är svåra att betala på grund av att du fått kraftigt minskad inkomst.

Jämför via låneförmedlare

En rekommendation är att alltid jämföra flera olika alternativ. Räntesatsen, avgifter och andra villkor varierar kraftigt och genom att jämföra flera olika banker kan du hålla nere kostnaderna betydligt.

Enklaste sättet att jämföra många banker är att gå via låneförmedlare. En gratis jämförelsetjänst som jämför upp till 25 banker och visar vilket lån som passar din ekonomiska situation bäst. Exempel på låneförmedlare är Lendo, Advisa och Freedom Finance.

Jämför effektiv ränta, månadsbetalning och kapitalkostnad

Ett prisverktyg som kombinerar dessa tre punkter och ger en tydlig uppskattning för dig som behöver låna pengar hittas på SmslånOnline.se.

Även om det finns flera olika faktorer som kan avgöra vilket privatlån som är bäst för just dig så väger lånets kostnad mycket tungt i val av långivare. Det du ska jämföra är då följande:

Tips! Du kan jämföra flera privatlån via låneförmedlare. Välj bland de lån som har en månadsbetalning som du kan hantera och välj det lån med lägst effektiv ränta av dessa. Du kommer då välja det privatlån som har lägst kapitalkostnad utifrån din ekonomiska situation.

Välj privatlån istället för snabblån

Även om du enbart behöver låna några tusenlappar ett par månader så är det billigare att göra detta med ett privatlån än med ett snabblån. Teckna ett privatlån med ett års amorteringstid men välj sedan att betala av lånet i förtid så fort du får denna möjlighet. Den totala kostnaden för lånet kommer då bli betydligt billigare än om du tecknat ett snabblån på samma summa.

Ta ett nytt privatlån när betalningsanmärkningen försvunnit

Har du betalningsanmärkning kommer räntan på ditt privatlån bli betydligt högre än annars. Därför är det viktigt att du vet när betalningsanmärkningen slutar att gälla. När du inte längre har aktiv betalningsanmärkning bör du teckna ett nytt privatlån för att betala av resterande skuld. Du kommer då få betydligt bättre lånevillkor just eftersom du inte har betalningsanmärkning.

Jämför långivare enligt följande punkter

Det finns långivare som främst vänder sig mot låntagare som annars har svårt att få lån. Generellt har de lägre krav på sina låntagare gällande exempelvis inkomst och ofta tillåts betalningsanmärkningar.

Samtidigt finns det långivare som har betydligt högre krav för att lån ska beviljas. Utöver krav skiljer sig långivarna bland annat åt gällande följande punkter:

Mer om privatlån

Privatlån är en av de låneformer som presenteras under flest olika namn. Bland annat kan de marknadsföras som Blancolån, Lån utan säkerhet, Billån och Renoveringslån.

Det som kännetecknar privatlån är att ingen säkerhet behövs för lånet. De lånesummor som går att välja på är 1 000 kr upp till 500 000 kr och amorteringstid är vanligtvis på 1-15 år. I det fall som en långivare erbjuder ett sådant lån handlar det alltså om ett privatlån.

Så tar du privatlån

  1. Bestäm lånebelopp - I regel bör du aldrig låna mer än du har behov av. En fördel kan däremot vara att avrunda uppåt till 20 000 kr eller 50 000 kr om du tänkt att låna ungefär dessa summor. Då kommer fler långivare att kunna jämföras då många har dessa gränser som lägsta lånebelopp.
  2. Välj amorteringstid - Välj så kort amorteringstid som möjligt utifrån hur stor som månadsbetalningen blir. Då kommer den totala kostnaden för lånet att hållas nere.
  3. Jämför flera olika banker - Jämför alltid flera olika banker. Det sker enklast via låneförmedlare. Välj sedan det lån som passar din ekonomiska situation bäst.
  4. Teckna lånet och få pengarna utbetalda - Oftast kan låneavtalet signeras digitalt och pengarna betalas sedan ut. Hos vissa långivare sker utbetalning redan kommande vardag medan det hos andra tar 3-5 bankdagar.
  5. Amortering - Amortering sker enligt gällande låneavtal. Vissa långivare kräver att månadsbetalning sker via autogiro medan andra även erbjuder pappersfaktura eller E-faktura. Det vanligaste är även att privatlånet kan amorteras i förväg utan att någon extra kostnad uppkommer.

Vanliga frågor & svar

Går det att betala av snabbare utan kostnad?

Om lånet har rörlig ränta (vilket är det absolut vanligaste) får inte långivaren ta ut någon avgift om du väljer att göra en extra amortering eller betala av hela lånet förtid. Om lånet har fast ränta har låntagaren laglig rätt att ta ut en avgift (ränteskillnadsersättning). Det är däremot extremt ovanligt att de gör det. Känner dig osäker så fråga alltid aktuellt lånebolag.

Vad menas med individuell räntesats?

De flesta långivare har individuell räntesats. Långivaren gör en kreditbedömning på låntagaren och sätter räntan utifrån detta. Har du bra kreditvärdighet och betalningsförmåga kommer det innebära att du får en lägre ränta. Vilken räntesats du blir erbjuden kan du alltså inte veta förrän du skickat in en låneansökan.

Vad menas med rörlig ränta?

Med rörlig ränta menas att räntan kan förändras under den tid du har lånet. När du tecknade privatlånet kanske räntan var på 3,25% men ett år senare höjer långivaren räntan till 3,35%. Med rörlig ränta har alltså långivaren rätt att förändra räntan. Det sker däremot väldigt sällan och de förändringar som sker är mycket små. Privatlån med rörlig ränta ger nästan alltid bättre räntenivåer än privatlån med fast ränta.

Vilken ränta får jag?

Vilken ränta som du kommer att få beror på flera saker. Bland annat din kreditvärdighet, lånebelopp och amorteringstid. Räntan som erbjuds hos olika långivare kan även variera kraftigt. Det är därför viktigt att jämföra flera banker för att inte betala onödigt mycket för lånet.

Vad avgör månadskostnaden?

Det som främst avgör månadskostnaden är vilken amorteringstid och vilket lånebelopp du valt. Även räntan påverkar detta men inte lika mycket som amorteringstid och lånebelopp. Blir månadskostnaden för lånet för högt bör du alltså minska lånebeloppet eller återbetala på längre tid.

Vad betyder det att ha en medsökande?

En medsökande är en person som tecknar ett lån tillsammans med den person som står som låntagare (huvudlåntagare). Fördelen är att det blir två personer som är ansvariga för att lånet ska betalas tillbaka vilket gör att banken ser lånet som säkrare än om bara en person tecknat lånet. Tack vare det kan banken exempelvis ge större lånebelopp eller lägre ränta.

Nackdelen med medsökande är att bägge två blir solidariskt betalningsansvariga. Det betyder att bägge två har lika stort ansvar att betala skulden och att banken kan skicka betalningsföreläggande till Kronofogden till valfri av dessa två i det fall som lånet inte betalas enligt avtal.

Medsökande rekommenderas enbart om du är helt insatt i vad solidariskt betalningsansvar innebär.

Vad betyder annuitetslån?

Annuitetslån betyder att du betalar exakt samma summa varje månad under lånetiden. Fördelen är att du vet hur mycket ditt lån kommer att kosta varje månad. Annuitetslån är den vanligaste formen på privatlån och även det som rekommenderas av många.

Vad betyder låneskydd?

När du tecknar ett lån kan du, hos vissa långivare, teckna ett låneskydd. Det går även att teckna låneskydd efter att du haft lånet en tid.

Låneskydd är en försäkring som betalar månadskostnaden på lånet i det fall du blir långtidssjukskriven eller arbetslös. I vissa fall ingår även livskydd vilket betyder att lånet helt betalas av om du avlider inom en viss ålder.

Kan jag höja lånebeloppet i efterhand?

Hos ett flertal långivare går det att höja lånebeloppet i efterhand. Du gör då en ny låneansökan på det belopp du totalt vill låna (kvarvarande skuld på pågående lån samt det nya beloppet). Det innebär att du tecknar ett nytt lån hos långivare som därmed betalar av det gamla.

Då ska du inte välja privatlån

Du ska inte teckna ett privatlån för att täcka kostnaderna för andra lån. Har du ekonomiska problem bör du istället söka stöd och råd hos exempelvis skuldrådgivare. Enda tillfället då det är bra att teckna ett privatlån för att betala andra lån är om du med det nya lånet får bättre villkor.

Om du vill låna en större summa kan även ett alternativ vara att istället höja ditt bolån. Bolån har lägre ränta vilket gör att det blir ett billigare alternativ. Var däremot noga med att kontrollera vilken belåningsgrad som bolånet hamnar på med det utökade beloppet. Om belåningsgraden går över 50% kommer amorteringskravet att reglera krav på amortering.

Mer information


Artikeln granskades senast 2020-11-16.