Lär dig allt om CFD - Contracts for difference

CFD (Contracts for difference) är ett kontrakt som följer den underliggande tillgångens värde. När ett kontrakt stängs avgörs värdet på kontraktet av kursskillnaden mot när det öppnades. CFD är derivatinstrument som kan handlas vi ett flertal olika CFD-plattformar.

Genom att handla med CFD äger du aldrig den underliggande tillgången utan har enbart kontrakt som ökar/minskar i värde beroende på kursutveckling på denna tillgång.

Fördelen med CFD är bland annat möjligheten till hävstång samt att det du kan ta säljpositioner vilka ökar i värde om underliggande tillgång sjunker i värde. Många uppskattar även handeln via dessa plattformar då utbudet är större än hos vanliga aktiemäklare.

Fördelar med CFD

Utbudet

En stor fördel med CFD-plattformar är att utbudet av investeringsmöjligheter blir större än via klassiska aktiemäklare. Det är exempelvis vanligt att det på en och samma plattform går att investera i valutor, aktier, råvaror och kryptovalutor.

Hävstång

Med ”hävstång” menas att möjligheten till avkastning (och risken) ökas med en multiplikator. Om CFD handlas med hävstång X50 betyder det att avkastningen kommer att bli 50 gånger större än om ingen multiplikator använts. En minimal kursändring kan alltså skapa hög avkastning och stor förlust.

Hävstångseffekten skapar även möjlighet att investera på marknader som har mycket liten volatilitet. Ett vanligt exempel är valutahandel där skillnaderna mellan de större valutorna inte är speciellt stor över en längre period. Men genom att investera i CFD med hävstång kan små valutaskillnader skapa avkastning som lockar.

Inte behov av säljare

Aktiehandel sker på en öppen marknad där det måste finnas en köpare och en säljare för att det ska bli en affär. Det är därmed utbud och efterfrågan som styr handelsvolymen. CFD ställs däremot ut av företaget bakom dessa kontrakt vilket betyder att handel sker direkt med dem.

Därmed kan du snabbt öppna eller stänga en position utan att vara behov av en motpart som vill köpa/sälja till gällande kursnivå.

”Kort” eller ”Lång”

En stor skillnad på att köpa aktier och att köpa CFD är att du med CFD kan välja Säljpositioner. Det betyder att värdet på kontraktet kommer öka om underliggande tillgång minskar i värde. På detta sätt kan du få avkastning även under perioder då aktier, råvaror eller andra tillgångar minskar i värde.

Genom denna möjlighet kan CFD användas som hedge för att minska risken i en redan differentierad portfölj.

Längre öppettider

När handel sker hos aktiemäklare kan detta enbart ske under börsens ordinarie öppettider. Sker handel med CFD är det inte ovanligt att detta kan ske betydligt senare på dagen och ibland även på helger.

Risker med CFD

Hävstången

Hävstångsmöjligheten öppnar upp för stora vinster – och stora förluster. Börja med att handla utan hävstång till du känner dig helt säker med hur detta fungerar. När sedan hävstång ska användas så gör detta med små summor från början.

Förlora mer än initiala kapitalinsats

När ett CFD-kontrakt öppnas framgår dess initiala värde, exempelvis 1000 kr. Men det betyder inte att enbart 1000 kr kan förloras. Beroende på hävstång och underliggande värdes värdeförändring kan större summa förloras. Det är orsaken till att det finns krav på säkerhetsmarginal på alla konton (se mer om säkerhetsmarginal längre ner i texten).

Tvångsinlösen

Äger du aktier kan dessa inte tvångsinlösas beroende på kursutveckling eller att du har för lite likvida medel. Men detta kan ske med CFD. Det finns uppehållsmarginal och säkerhetsmarginal som anger hur mycket kapital som måste finnas på kontot för att positionen ska hållas öppen. Om dessa nivåer överskrides kan positionerna automatiskt stängas.

Att tänka på innan du börjar med CFD

Skatter

Det är alltid du själv som är ansvarig för att kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket. De anser att ”CFD-kontrakt har karaktären av en termin” vilket betyder att regler kring kontrolluppgifter gällande terminer även gäller för CFD.

Kontrollera på deklarationen om handeln finns noterad och i det fall det inte finns ska det anges på blankett K4. Ett alternativ är att välja en plattform som lämnar in uppgifter till Skatteverket automatiskt.

Börja med Demo-pengar

Det är mycket vanligt att plattformarna erbjuder Demo-konton. Det enda som krävs för att öppna ett demokonto är en mailadress och därefter kan du prova tjänsten utan att riskera eget kapital. Detta är något som starkt rekommenderas till nybörjare då man kan lära sig i lugn och ro olika funktioner och begrepp.

Se upp med avgifterna

Även om det anges att ”handel sker helt kostnadsfritt” så betyder det enbart att något courtage inte tas ut. Det kan däremot uppkomma ett flertal andra kostnader. Här presenteras de vanligaste kostnaderna som kan uppkomma.

Validera dig innan pengar sätts in

För att få tillgång till alla funktioner på en sida behöver validering ske. Det kan exempelvis ske genom att ett foto på passet skickas in. Däremot erbjuder vissa plattformar att insättning kan ske till kontot utan att validering är genomförd. När sedan uttag önskas krävs validering för att pengarna ska gå att nå. Har du satt in pengar innan validering är utförd och sedan får problem med valideringen kommer du inte kunna få ut dina pengar.

En rekommendation är därför att du validerar dig och får detta godkänt innan du sätter in pengar på kontot. Då minskar risken för att du ska få ”låst kapital” på ditt konto.

Gå onlinekurserna

De större och mer seriösa plattformarna har pedagogiska och välproducerade videoguider som visar hur handeln går till och vad man bör tänka på. Det brukar även finnas mer fördjupade guider kring tradingtekniker, analysverktyg m.m.

Är du nybörjare rekommenderas att du först handlar via demokontot och ser olika onlinekurser så du lär dig mer om CFD-handel. Detta innan du handlar med eget kapital.

Räkna på hävstångsrisken

Vill du prova på att investera med hävstång? Börja i så fall med att räkna på hur olika scenarier skulle påverka ditt kapital. Som alltid, vid handel med värdepapper, bör man vara insatt i hur det fungerar och vilken risk man tar.

Välja CFD-plattform

Det är mycket vanligt att CFD-plattformar erbjuder demokonton. Om du registrerar dig på ett sådant konto kan du prova de flesta funktioner med demopengar. Det är ett smidigt sätt att prova sig fram innan du bestämmer dig för vilken plattform som handel ska ske på med riktiga pengar.

Några av de punkter som skiljer plattformarna åt, och som därmed kan vara avgörande i val av plattform är:

Utbud

Det mest avgörande bör vara vilket utbud som plattformen har, dvs vilka underliggande värdepapper som det finns CFD kopplade till. Det är mycket vanligt med valutor, aktier i större bolag och råvaror. Vill du investera i mer ovanligare tillgångar, som exempelvis ovanliga råvaror eller kryptovalutor, kan utbudet däremot variera kraftigt.

Hävstång

Det är vanligt att CFD-plattformar erbjuder handel med hävstång. Det finns däremot flera punkter som skiljer dem åt. För det första är det stor skillnad på hur stor hävstång som erbjuds, exempelvis 2 – 500 gånger. För det andra om det erbjuds oavsett underliggande tillgång då vissa inte erbjuder det på marknader med stor volatilitet. För det tredje kan det skilja på om hävstång erbjuds på köp, sälj eller bägge dessa positioner.

Genom att testa ett demokonto kan du snabbt se vilken nivå på hävstång som erbjuds på de marknader du har intresse av.

Beloppsnivåer

Det som kan skilja gällande beloppsnivåer är minsta första insättning, minsta belopp på kommande insättning, lägsta belopp att investera och lägsta belopp för uttag. En del accepterar insättning, uttag och handel med enbart ett par tior medan andra har gränser på ett par tusen.

Insättning och uttag

De vanligaste insättnings- och uttagsalternativen är kort och banköverföring. Detta erbjuder alla. Vill du däremot göra överföring till en specifik digital plånbok så som Neteller, Skrill, PayPal osv. bör du först kontrollera vilka alternativ som erbjuds.

Stop Loss – Limit Order – Garanterat Stop

Det finns ett flertal olika tjänster som innebär att du kan precisera dina ordrar samt säkra vinster och minimera dina förluster. Utbudet på dessa funktioner varierar mellan plattformarna. Exempel på funktioner är Order med efterföljande Stop, Stop-Loss, Stop-Limit m.m.

Genom att exempelvis använda Stop Loss kan du ange att en position ska stängas om den når en viss nivå och på detta sätt minska risken för större förluster eller ta hem vinst vid större kursuppgångar.

Förfallotider

Du kan handla CFD både med och utan förfallotid. Med förfallotid menas att positionen automatiskt stängs ett visst datum. Det finns ingen direkt fördel med automatisk förfallotid och de plattformar som har detta vänder sig främst mot de som investerar på kort sikt.

I vissa fall finns även funktionen Rollover. När positionen automatiskt stängs så öppnas en ny position med samma underliggande tillgång. Därmed ”rullar man vidare” med investeringen trots denna automatiska stängning.

Kopieringsfunktion

Med ”Copy” menas att du automatiskt kopierar en annan investerares portfölj. Här kan exempelvis handelsplatsen Etoro nämnas där alla investerare kan göra sin portfölj offentlig varpå andra personer kan ange att man vill följa den. Du väljer då hur stort belopp som ska investeras och sedan kommer detta belopp att fördelas utifrån den följda portföljen.

Under ”Mitt innehav” kan du enbart se hur mycket ditt innehav är värt. Genom att sedan gå in på personens profil går det att se portföljens struktur och eventuella förändringar.

Fondstruktur

Orsaken att många privatpersoner köper fonder istället för aktier är att man vill låta någon annan, med mer kunskap, förvalta kapitalet. Därmed litar man på deras investeringsprofil och hur de differentierar risken. Ett fåtal plattformar erbjuder fonder med CFD inom olika tillgångar.

Support

Klarar du av att kommunicera på engelska har du ett stort utbud av CFD-plattformar att välja mellan. Vill du däremot ha svensk support minskar utbudet rejält. Kom ihåg att en plattform som är på svenska inte nödvändigtvis har svensk support.

Reglerade aktörer

Öppna enbart kontot hos större och etablerade aktörer som står under tillsyn av berörd myndighet. Det kan exempelvis innebära att de står under Finansinspektionens tillsyn och/eller regleras av ett lands motsvarighet till Finansinspektionen.

Viktiga ord att förstå

Begäran om Betalning – Om ditt saldo på kontot börjar närma sig din gällande säkerhetsmarginal skickas en varning ut så du har tid på dig att sätta in mer pengar för att därigenom ha större marginal till nivån till säkerhetsmarginalen.

Förfallodatum – Det datum (och tid) som en position stängs i det fall som handelsplattformen har förfallodatum på deras CFD.

Garanterat Stop – Kan väljas som tillägg till Stop-Loss. Med Stop-Loss menas att en position säljs när kursen når en viss nivå. Med Garanterat Stop menas att positionen säljs till en absolut nivå oavsett om det vid det exakta tillfället är stor skillnad på köp- och säljkurs.

Prisbevakning – Att ett meddelande skickas till dig när kursen på angivet CFD når en viss nivå.

Rollover – När en position stängs på grund av förfallodatum och automatiskt ”återinvesteras” i liknande position.

Säkerhetsmarginal – En marginal som är kopplad till samtliga dina öppna positioner. Det är den summa som totalt måste finnas på kontot för att dessa ska kunna hållas öppna.

Marginalnivå – Procentsats som visar hur det egna kapitalet är i förhållande till säkerhetsmarginalen. Med andra ord hur nära det är att insättning behöver ske för att upprätthålla positionerna.

Uppehållsmarginal – En marginal som är kopplad till en specifik position. För att positionen ska få hållas öppen måste det på ditt konto finnas mer än angiven uppehållsmarginal. I annat fall stängs positionen automatiskt. Detta för att kapitalet på kontot alltid ska kunna täcka eventuell förlust.

Spread – Kursskillnaden mellan en köp- och säljnivå. Om du öppnar en position på 100 kr och sedan stänger den sekunden efter på 99 kr innebär det att spread var 1 %.

Eget kapital – Värdet på likvida medel samt orealiserade vinster/förluster på ditt konto.

Skillnaden mellan aktier och CFD

Varför ska man välja CFD istället för att köpa aktier via aktiemäklare? Vad finns det skillnader mellan dessa vägar? Här presenteras skillnaderna och fördelarna/nackdelarna.

Fördelar med CFD mot aktier

De tydligaste fördelarna med att investera i CFD istället för aktier är det större utbudet, möjlighet att ”korta” (värdet går upp om underliggande tillgång värde går ner) samt hävstångsmöjligheten. Läs mer högre upp i denna artikel under ”Fördelar med CFD”.

Nackdelar med CFD mot aktier

Rösträtten - Med aktier har du rösträtt på årsstämman vilket du inte har via CFD.

Avgifterna - Det går idag att handla med aktier helt courtagefritt eller med extremt lågt courtage. Andra avgifter uppstår inte. CFD har ett par olika avgifter som kan uppstå och sett enbart till avgifterna så kan det vara bättre ekonomiskt att enbart köpa och sälja aktier.

Kan inte vara i ISK- CFD ska deklareras på K4 i likhet med andra kapitalvinster. Det betyder att vinstskatten är 30%. Det finns däremot inte möjlighet att ha CFD inom ett ISK där skatten är mindre. Har du enbart tänkt att investera i aktier som du tror kommer öka i värde är det mer ekonomiskt att detta sker inom ett ISK. Välj därmed bara CFD om du kommer utnyttja dess fördelar gällande exempelvis hävstång, större utbud och säljpositioner.

Vanliga frågor

Vad är fördelarna med CFD kontra aktier?
De tydligaste fördelarna är att du har större utbud, kan handla med hävstång och ”korta”. Om du däremot enbart tänkt handla med aktier som finns tillgängliga inom ett ISK bör detta vara ekonomiskt bättre då skatten blir lägre.
Varför framställs ibland CFD som en ”farlig investering”?="answer">

Ibland benämns CFD som en farlig investering vilket beror på att allt för många handlar med hävstångseffekt redan från början. Det finns exempelvis vissa aktörer som enbart erbjuder handel om hävstångseffekt väljs.

En annan orsak är att det i början kan upplevas något svårt att förstå upplägget med uppehållsmarginal, säkerhetsmarginal och att man vid handel med säkerhetsmarginal kan förlora mer än vad man initialt använd vid investering. Precis som med alla investeringar är det viktigt att du förstår vad du gör och vilka risker som de olika investeringarna innebär.

Är det svårt att handla med CFD?
Med videoguider och demokonton är det mycket lätt att komma igång med CFD-handel. En stark rekommendation är att börja med just demokonto för att testa olika funktioner. Till stor del liknar det handel med aktier via en aktiemäklare men med skillnaden att alla handel sker direkt mot ett företag. Den stora skillnaden är att du kan ”korta” samt handla med hävstång.
Hur beskattas handel med CFD?
All handel med CFD ska deklareras på blankett K4 på deklarationen. Ett fåtal aktörer lämnar automatiskt in all information till Skatteverket men om detta inte sker är det personens egna ansvar att lämna in korrekta siffror.

Artikeln granskades senast 2019-12-30.