Kreditkonto - Kredit online

Ett kreditkonto är en kredit där kredittagaren själv väljer hur stort belopp av krediten som ska utnyttjas samt under hur lång tid den ska återbetalas. Likheten finns därmed mot ett kreditkort där en kredit utnyttjas utifrån behov och sedan återbetalas till sin helhet eller delbetalas över flera månader.

Ett kreditkonto tecknas hos ett kreditbolag och pengarna betalas ut till föranmält konto genom att du går in på deras hemsida och aktiverar uttag. Detta kan i vissa fall även ske via sms. För att reglera (återbetala) krediten sätts pengar in på det personliga kreditkontot hos företaget.

Rent tekniskt sätt finns alltså flera likheter mellan ett kreditkonto och ett kreditkort. Däremot har kreditkortet lägre ränta och fler förmåner. Vill du ha en flexibel kredit och har möjlighet att få ett kreditkort rekommenderas detta istället.

Det bästa kreditkontot just nu (2018) är Tryggkredit med bra ränta och hög beviljningsgrad. Den effektiva ränta är dessutom lägre än konkurrerande kreditkonton.

Jämför kreditkonton

Flexkontot
Belopp:
3 000 – 30 000 kr
Ränta:
39,48 %
Löptid:
1 mån – 1 år
Ferratum
Belopp:
1 000 – 45 000 kr
Ränta:
39,60 %
Löptid:
4 mån – 4 år
Lumify
Belopp:
2 000 – 50 000 kr
Ränta:
39,50 %
Löptid:
1 mån – 1 år
Northmill
Belopp:
1 000 – 50 000 kr
Ränta:
4,90 – 19,90 %
Löptid:
5 mån – 6 år
Monetti
Belopp:
2 000 – 20 000 kr
Ränta:
39,00 %
Löptid:
1 mån – 1 år
Mobillån
Belopp:
1 000 – 30 000 kr
Ränta:
39,00 %
Löptid:
1 mån – 6 år
Merax
Belopp:
3 000 – 30 000 kr
Ränta:
39,48 %
Löptid:
1 – 5 år
Monara
Belopp:
1 000 – 30 000 kr
Ränta:
26,50 %
Löptid:
1 mån – 1 år
Komplett Bank
Belopp:
10 000 – 500 000 kr
Ränta:
4,90 – 19,90 %
Löptid:
1 mån – 15 år
GF Money
Belopp:
1 000 – 30 000 kr
Ränta:
39,80 %
Löptid:
1 mån – 1 år
Everyday+
Belopp:
1 000 – 25 000 kr
Ränta:
39,00 %
Löptid:
1 mån – 1 år
Kundfinans
Belopp:
1 000 – 30 000 kr
Ränta:
39,30 %
Löptid:
1 – 3 mån
Informationen är hämtad från Lånen.se (2021-10-22 06:53:39)

Onlinekredit, Kreditkonto eller kontokredit?

Denna kreditform benämns både som onlinekredit, kreditkonto och kontokredit. En del väljer att använda alla tre orden för samma kreditform men ser man på hur orden har använts över tid går det att göra en viss skillnad.

Kontokredit

En kreditform som funnits länge och främst erbjuds av banker som har lönekonton. När du genomför en betalning, och inte kontot har täckning, aktiveras krediten automatiskt och pengar finns tillgängliga. När lön, eller andra pengar, kommer in på kontot regleras krediten automatiskt. Det är som främst karaktäriserar denna kredit är att uttag från krediten samt återbetalning alltså sker automatiskt. Du kan oftast inte teckna denna kredit om du har betalningsanmärkning.

Onlinekredit

Ett namn som avser en kredit som tecknas online hos ett kreditbolag. Kredittagaren går in på hemsidan för att aktivera uttag och måste även aktivt sätta in pengar på kontot för att reglera skulden. Du kan ofta teckna denna kredit trots betalningsanmärkning. Därmed är även räntan högre än på alternativet ovan.

Onlinekredit och kreditkonto är exakt samma sak. Vi har valt att använda ordet kreditkonto i denna text eftersom det tydligast förklarar vad det handlar om för slags kredit.

Kreditkonto

Samma sak som en onlinekredit. Det namn vi väljer att använda i denna text.

Det går att hävda att de tre orden har exakt samma betydelse. Men eftersom det finns flera tydliga skillnader mellan en kontokredit hos en bank och ett kreditkonto hos ett onlinebaserat kreditbolag väljer vi att benämna denna kreditform i fortsättningen som kreditkonto.

Med låneformen kreditkonto avses därmed följande:

Fördelar med kreditkonto

Att tänka på innan du tecknar kreditkonto

Som alltid inför att ett lån eller en kredit ska tecknas är det viktigt att se på vilka kostnader som uppkommer. Med kreditkontot är det både räntesatsen och eventuella avgifter som man bör titta på.

Finns billigare alternativ?

Om du vill teckna ett kreditkonto har du troligtvis behov av en enkel och flexibel kredit som du kan utnyttja när du har behov av en mindre summa. Fördelen med kreditkontot är just flexibiliteten då du kan låna när som helst utan att kreditbolaget behöver genomföra en ny kreditprövning.

Har du möjlighet att utnyttja andra låneformer så kan du däremot komma billigare undan. Det finns två låneformer som har liknande funktion -men med lägre kostnad.

För det första finns kontokrediten. Det är en kredit som tecknas hos en bank och som är kopplad till ett lönekonto (vanligtvis). Så fort pengarna är slut på kontot och en dragning försöker genomföras går krediten in och täcker upp underskottet. Detta sker alltså automatiskt. När sedan pengar kommer in på kontot återställs utnyttjad kredit direkt. Här brukar räntan vara knappt hälften så hög som på ett kreditkonto.

För det andra finns kreditkortet. Även här kan krediten utnyttjas, återbetalas och utnyttjas igen. Likheten är därmed stor mot ett kreditkonto. Fördelen med att välja kreditkortet är att räntan är bättre, att kortet har räntefri period och att du får tillgång till bonusar och rabatter.

Den stora skillnaden mellan ett kreditkonto och de ovan nämnda krediterna är att du oftast kan bli beviljad ett kreditkonto trots betalningsanmärkning. Har du inte betalningsanmärkning rekommenderas istället kontokredit eller kreditkort. Detta då det blir billigare och att dessa låneformer har fler fördelar (inte minst kreditkortet)

Se upp för dolda kostnader

Det finns kreditkonton som ”varken har uppläggningsavgift eller aviavgift”. Men istället finns både årsavgift, uttagsavgift och förhöjd uttagsavgift första gången. Det finns alltså en rad olika kostnader som kan uppkomma för dessa krediter.

Vid en första anblick kan kreditkontot se attraktivt med en låg ränta men kontrollera alltid vilka kostnader som krediten kan medföra. Är det värt att betala 20kr varje gång du behöver ta ut pengar? Är det värt att betala en årsavgift när det går att få utan årsavgift på andra ställen osv.

Framförallt är det uttagsavgift som man bör akta sig för. Fördelen med ett kreditkonto är ju att uttag och inbetalningar kan ske vid ett flertal tillfällen. Behöver du betala varje gång kan det snabbt bli dyrt.

Missvisande effektiv ränta

Alla kreditgivare måste enligt lag uppge effektiv ränta. När det kommer till kreditkonton, kreditkort och liknande krediter måste kreditgivarna uppge ett exempel där den effektiva räntan presenteras. Men räntesatsen kan variera mycket kraftigt beroende på hur krediten utnyttjas. Självklart presenterar företagen exempel som till stor del gynnar dem. Att jämföra den effektiva ränta som anges hos de olika företagen kan alltså bli mycket missvisande. Det är inte ens säkert att dessa olika exemplen bygger på samma kreditbelopp.

Se istället på vilka kostnader som uppkommer och hur du kommer utnyttja krediten. Räkna sedan på vad det kommer att kosta för just dig.

Generellt rekommenderas kreditkonton med enbart ränta som kostnad, dvs utan avgifter. Då blir det tydligare för dig som låntagare vad krediten kostar och du undviker småkostnader som i längden blir onödigt stora.

Blir skulden för stor – lös den med privatlån

Fördelen med ett kreditkonto är att du kan ta ut vilka belopp du vill (inom kreditgränsen) och återbetala under en relativt valbar period. Saknas det 500 kr en månad kan du låna denna summa och saknas det sedan 1000 kr nästa månad kan ytterligare 1000 kr lånas. Pengar som sedan helst ska återbetalas inom någon månad. Är det småbelopp som lånas och dessa sedan återbetalas över någon månad så utnyttjas kreditkontot på rätt sätt. Märker du istället att utnyttjad kredit ökar över tid bör du se över andra lånealternativ. Du kan med stor sannolikhet få lägre ränta på ett privatlån för att lösa den dyrare utnyttjade krediten på kreditkontot.

Jämföra olika kreditkonton

Att jämföra räntenivåer ska alltid vara en självklarhet. Detta oavsett om det är kreditkonton, privatlån eller andra låneformer som jämförs. När det kommer till kreditkonton finns det däremot även flera andra faktorer som kan vara avgörande i val av kredit.

Mer om kreditkonton

Kreditkonto är en kreditform som framförallt växte fram under 2010-talet. Likheter finns både mot kreditkort och den kontokredit som banker under längre period erbjudit sina bankkunder. Ett kreditkonto innebär en flexibel kredit som lätt kan utnyttjas och återbetalas efter eget behov.

Även om det finns flera skillnader mellan dessa kreditformer så är det framförallt en punkt som gjort kreditkontot populärt. Hos de allra flesta kredittagarna går det att få ett kreditkonto trots att man har betalningsanmärkning. Har du betalningsanmärkning kan du inte få ett kreditkort eller en klassisk kontokredit.

Jämförs kostnaderna mellan dessa olika kreditformer så är kontokrediten överlägset dyrast. Har du inte betalningsanmärkning bör du därför undersöka möjligheten att få en annan kreditform.

Så tecknar du kreditkonto

  1. Välj kreditkonto - Ta dig tid och jämför flera olika kreditkonton. De skiljer inte minst i räntenivå och övriga kostnader. Men det kan även finnas andra faktorer som avgör vilket alternativ som passar dig bäst.
  2. Teckna krediten och välj ev. uttag - Krediten tecknas enklast via kreditbolagets hemsida. Ofta anges även hur stort belopp som önskas vid det första uttaget. Det betalas ut kort efter att krediten beviljats. Hos vissa bolag krävs ett första uttag medan det hos andra är valbart, dvs. det går att ansöka om en kredit utan att direkt utnyttja en del av den.
  3. Låna och återbetala mindre belopp - Får du kreditkontot beviljat kan du när som helst logga in på webbplatsen och begära uttag från krediten. Välj sedan själv hur stort belopp som ska återbetalas men kom ihåg att det alltid finns ett minsta belopp som måste betalas varje månad.

Vanliga frågor & svar

Kostar det något att ha ett kreditkonto?

Att ansöka om ett kreditkonto är alltid gratis. Du betalar sedan ränta enbart på den del av krediten du väljer att utnyttja. Så länge som krediten är orörd kostar det därmed inte något att ha krediten aktiv. Det finns däremot några få undantag med kreditgivare som tar årsavgift. Detta är däremot ovanligt.

Vad är viktigast att titta på när man väljer kreditkonto?

När du tecknar lån eller krediter är det alltid viktigast att titta på vad det kommer att kosta dig. Fundera även på om du kommer klara av att återbetala krediten enligt gällande avtal.

Vad är fördelarna med kreditkonto i jämförelse med andra krediter/lån?

Vill du låna en mindre summa under ett par månader är kreditkonto betydligt bättre än snabblån. Detta utifrån att kostnaden kommer bli mycket lägre. I likhet med snabblån tillåts ofta betalningsanmärkningar vid ansökan till ett kreditkonto.

Fördelen mot ett lån är att pengarna inte betalas ut direkt. Du kan därmed ha ett kreditkonto som en slags ”ekonomisk buffert”.

I jämförelse mot ett kreditkort så har däremot inte ett kreditkonto någon specifik fördel. Kan du teckna kreditkort istället är detta bättre då du både får bättre ränta och fler förmåner.

Vad avgör vilken kreditgräns jag blir beviljad?

En kreditbedömning sker alltid utifrån de uppgifter du lämnar i ansökan samt de uppgifter som kreditbolaget får fram via en kreditupplysning. Företaget avgör då din betalningsförmåga och kan därmed bevilja en lägre kredit än du ansökt om. Förändras din ekonomiska situation till det bättre kan du kontakta kreditbolaget och fråga om krediten kan höjas.

Då ska du INTE teckna ett kreditkonto

Uppfyller du kraven för att kunna få kreditkort eller kontokredit hos en bank bör du i första hand välja detta. Dessa alternativ ger dig betydande lägre kreditkostnad än vad ett kreditkonto gör. Kan du teckna dessa krediter bör alltså kreditkontot undvikas.

Du bör heller inte teckna ett kreditkonto om du vet att du lätt lockas till att handla för mer pengar än du har – och därmed kommer utnyttja kredit ofta och mycket. Ett kreditkonto har sin fördel i att du kan låna och återbetala små belopp ett flertal gånger. Men blir lånesumman hög är privatlån ett bättre alternativ.

Ytterligare ett tillfälle då kreditkonto inte är ett passande alternativ är om du vill låna för att bekosta andra lån. Detta bör enbart ske om den totala kreditkostnad därmed pressas vilket knappast sker med ett kreditkonto.


Artikeln granskades senast 2019-12-30.Whoops, looks like something went wrong.