Kattförsäkring

Vill du kunna ge din katt vård och omsorg som den behöver vid sjukdom eller olycka bör du teckna en kattförsäkring. Du kan självklart söka vårdhjälp hos veterinär utan försäkring men kostnaden kan bli mycket hög. Om du har en försäkring behöver du inte tveka på att söka den hjälp som behövs för att kattan ska må bra. Vilken försäkring du bör teckna beror både på kattens ålder samt vad du prioriterar inom bland annat ersättningsnivåer, självrisknivåer, tilläggsförsäkringar och pris.

Jämför kattförsäkringar

Bought by Many
Maxersättning140 000 kr
Fast självriskValbar
Rörlig självriskValbar
Självriskperiod365 dagar
Moderna
Maxersättning75 000 kr
Fast självrisk1 500 kr
Rörlig självrisk15-25 %
Självriskperiod365 dagar
ICA Försäkring
Maxersättning60 000 kr
Fast självrisk2 000-3 000 kr
Rörlig självrisk15-25 %
Självriskperiod130 dagar
Svedea
Maxersättning75 000 kr
Fast självrisk1 500-4 500 kr
Rörlig självrisk15-25 %
Självriskperiod130 dagar
Agria
Maxersättning120 000 kr
Fast självrisk1 200-5 000 kr
Rörlig självrisk15-25 %
Självriskperiod125 dagar
Folksam
Maxersättning50 000 kr
Fast självrisk1 800-3 000 kr
Rörlig självrisk20 %
Självriskperiod125 dagar
IF
Maxersättning60 000 kr
Fast självrisk2 500-4 500 kr
Rörlig självrisk20 %
Självriskperiod100 dagar
Sveland
Maxersättning100 000 kr
Fast självrisk1 600-2 200 kr
Rörlig självrisk15-25 %
Självriskperiod125 dagar

Olika nivåer på kattförsäkring

En kattförsäkring består av flera olika försäkringsdelar. Grunden är veterinärvårdsförsäkringen. Det är denna försäkring som ger ersättning för kostnader vid besök hos veterinär. I det fall du inte har några speciella behov eller en dyrare katt kan det räcka med veterinärvårdsförsäkring. Med livförsäkring ges även ersättning om katten avlider eller måste avlivas. Med tilläggsförsäkringar kan du sedan förbättra veterinärvårdsförsäkringen med förhöjda ersättningsnivåer samt få ersättning vid fler tillfällen.

Veterinärvårdsförsäkring

kattförsäkringVia veterinärvårdsförsäkringen kan du får ersättning om katten behöver vård vid sjukdom eller olycksfall. Var alltid noga med att enbart söka vård hos legitimerade veterinärer då försäkringsbolagen brukar ha detta krav för att ersättning ska betalas ut. Försäkringen ger aldrig ersättning för vårdbehov som uppstått på grund av sjukdomar eller skador som katten hade innan försäkringen tecknades. Inte heller om vårdbehov uppstått under karenstiden. Många som har raskatt väljer att komplettera veterinärvårdsförsäkringen med en livförsäkring.

Livförsäkring

Livförsäkring är en tilläggsförsäkring som ibland ingår i ett färdigt försäkringspaket och som ibland behöver tecknas separat. Den kan tecknas i samband med att veterinärvårdsförsäkringen tecknas men även i ett senare skede. Däremot finns oftast en övre åldersgräns på katten för att livförsäkring ska få tecknas. Med livförsäkring får du ersättning (utifrån marknadspris) om katten avlider innan en viss ålder. Detsamma gäller om en veterinär anser att det bästa är att avliva katten. Livförsäkring är den absolut vanligaste tilläggsförsäkringen. Men det finns även fler att välja på för att anpassa försäkringen efter de behov som finns.

Tilläggsförsäkringar

En del försäkringsbolag erbjuder ett flertal tilläggsförsäkringar medan vissa inte erbjuder en enda. Exempel på tilläggsförsäkringar är:

Att tänka på innan du väljer kattförsäkring

Utgå alltid i första hand efter vilket behov du och din katt har. Det kan snabbt avgränsa vilka försäkringar du kan jämföra. Bland annat kan önskemål om specifika tilläggsförsäkringar göra att valet blir enkelt. Utgå från behov, jämför prisbild och undersök vilka rabatter du kan få.

Vilket behov har din katt?

Läs ”Så skiljer sig försäkringarna åt” nedan och fundera över vilka försäkringsdelar du anser vara extra viktiga. Fundera även på om någon tilläggsförsäkring ska tecknas och om livförsäkring önskas. Det viktiga är ser över vilket behov som finns.

Pris- vad påverkar priset?

Om du söker efter en så billig kattförsäkring som möjligt ska du inte enbart titta på priset. Det är nämligen tre saker som påverkar hur dyr din kattförsäkring blir i längden. Om du vill jämföra priset på olika kattförsäkringar bör du alltså se på helheten. Både premien, självrisken och självriskperioden.

Så får du rabatt på kattförsäkringen

Oavsett hos vilket försäkringsbolag du tänkt teckna din kattförsäkring så finns nästan alltid möjlighet att pressa priset. Här följer några av de vanligaste vägarna till att få rabatt. Hur mycket rabatt som maximalt går att få varierar kraftigt. Hos vissa bolag går det att få upp till 50% rabatt förutsatt att man uppfyller flera av kraven ovan.

Jämför inte bara priset

Att enbart jämföra pris på flera olika kattförsäkringar är, som nämnts ovan, inte rätt väg att gå. Du bör först och främst avgöra vilket försäkringsbehov som finns. Därefter kan du jämföra den totala prisbilden (premie, självrisk, självriskperiod) som vardera försäkring skapar. Genom detta kan du skapa en tydligare och mer rättvis jämförelse mellan de olika försäkringarna och försäkringsbolagen.

Så skiljer sig försäkringarna åt

Att jämföra två kattförsäkringar och enbart se på priset är lite som att jämföra en banan och ett äpple och jämföra kilopris. Priset skiljer – men det skiljer även vad du får. Kattförsäkringar skiljer sig främst åt på följande punkter:

Vanliga frågor & svar

Vad ska jag titta på när jag ska välja kattförsäkring?
Alla kattförsäkringar ger ett grundligt ekonomiskt skydd och ger ersättning för de flesta veterinärbesök. Vad du främst ska jämföra beror därför på vad du prioriterar. Är det priset ska du leta efter en billig kattförsäkring som har låg självrisk och lång självriskperiod. Kanske är ersättningsnivån extra viktig för dig, välj då inte någon med ersättningsnivå kring 20-25 000 kr. Du bör alltså titta på de punkter som är viktigast för dig. Det är två saker som tydligt kan styra val av försäkring. Det ena är kattens ålder då bolagen har olika regler kring hur gammal katten får vara för att veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring ska få tecknas. Det andra är om du har behov av någon specifik tilläggsförsäkring då alla tillägg inte finns hos alla bolag.
Vad påverkar priset på kattförsäkringen?
Det som bland annat påverkar priset är ras, kön, ålder och om katten är kastrerad. Andra saker som påverkar är hur omfattande försäkring du väljer, om tilläggsförsäkringar väljs och vilken självrisknivå som du vill ha.
Finns det kattförsäkring med enbart fast självrisk?
Det vanligaste är att kattförsäkringar har en rörlig och en fast självrisk. Men det finns enstaka få försäkringsbolag som erbjuder kattförsäkring med bara den fasta självrisken. Det finns två tydliga fördelar med att välja detta alternativ. För det första vet du alltid vad det kommer att kosta vid ett veterinärbesök. Du betalar den fasta kostnaden och inget mer. För det andra är det den fasta självrisken som du maximalt betalar en gång under en självriskperiod. Har du en kattförsäkring med bara en fast avgift betalar du därför bara för första besöket hos en veterinär per självriskperiod.
Vad betyder ”Fri Flytträtt”?
Du kan alltid byta till ett försäkringsbolag som erbjuder ”Fri flytträtt” även om katten tidigare varit sjuk eller skadad. Detta utan att det uppstår några begränsningar. Byter du från ett försäkringsbolag till ett annat, och det nya inte erbjuder fri flytträtt, betyder det att de kan skapa undantag i försäkringsavtalet gällande behandlade skador eller tidigare sjukdomar. Vid byte av försäkringsbolag är det därför viktigt att kontrollera om de erbjuder fri flytträtt eller inte.
Hur gammal katt går det att försäkra?
I grunden kan en kattförsäkring tecknas från att katten är 6 veckor. Sedan skiljer det mellan bolagen kring hur gammal katten får vara för att veterinärvårdsförsäkring ska få tecknas. Vanliga åldersgränser är 6,7,8 och 9 år. Men det finns även bolag som inte har någon övre gräns. Om du tecknar veterinärvårdsförsäkring hos ett bolag finns även möjligheten att teckna livförsäkring där. Även den kan tecknas från 6 veckors ålder. Den övre åldersgränsen brukar vara 10-13 år.

Då ska du inte teckna kattförsäkring

Om du betalat väldigt lite för din katt kan det vara ekonomiskt oförsvarbart att teckna en kattförsäkring. Oavsett vilken försäkring du väljer så kommer du behöva betala en självrisk när veterinärvård behövs. Chansen är då stor att du betalar mer i självrisk per besök än vad katten kostat att köpa. Men det är ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Många vill ha försäkring för att kunna ge katten den vård som behövs för att katten ska få ett värdigt och långt liv. Om katten är ganska gammal kan man däremot välja bort livförsäkringen. Kontrollera hur gammal katten får vara för att ersättning ska utgå.

Artikeln granskades senast 2019-12-30.