MC-Försäkring

Kommer du köra med din motorcykel i allmän trafik krävs det, enligt svensk lag, att du har trafikförsäkring. De flesta väljer däremot att väja halv- eller helförsäkring för att få ett bättre försäkringsskydd. När du ska välja försäkring till motorcykeln behöver du alltså ta ställning till vilken nivå du vill försäkra den på. Utöver det bör du även se över om du behöver tilläggsförsäkringar och jämföra försäkringsbolagen utifrån bland annat pris, ersättningsnivåer och innehåll.
Tips: Svedea är den bästa MC-försäkringen 2018 enligt oss.

Olika nivåer på MC-Försäkring

motorcykelförsäkringMC-försäkring kan tecknas på flera olika nivåer. Trafikförsäkring är billigast men ger inget ekonomiskt skydd för den egna motorcykeln. Med halv- eller helförsäkring ges ett bredare försäkringsskydd och utöver det finns även valet att komplettera med tilläggsförsäkringar. Under den tid du har din motorcykel avställd kan avställningsförsäkring vara ett alternativ.

Trafikförsäkring

Om du tänkt köra i trafiken är du enligt lag tvungen att ha trafikförsäkring. Om du kör utan denna försäkring kommer Trafikförsäkringsföreningen kräva in straffavgifter. Att åka oförsäkrad är alltså inte ett alternativ. Väljer du att bara teckna trafikförsäkring innebär det att ersättning enbart ges för personskador samt skador som uppkommit på medtrafikanters egendom. Du kan alltså inte få någon ersättning för skador på din egen motorcykel.

Halvförsäkring

Med en halvförsäkring får du ett bredare ekonomiskt skydd både för dig själv och för fordonet. De försäkringsdelar som gäller för dig som ägare är följande: De försäkringsdelar som gäller för din motorcykel är följande:

Helförsäkring

Helförsäkring innebär att du får samma försäkringsskydd som ingår i halvförsäkring ( se ovan) men att det även ingår ekonomiskt skydd vid skador på grund av ”yttre olyckshändelse”. Med det menas oväntade skador som uppkommer genom exempelvis skadegörelse, kollision, att ett träd faller över motorcykeln, att du tappar den osv.

Tilläggsförsäkringar

Trafik-, Halv- och Helförsäkring är de tre grundläggande nivåer. Men sedan kan tilläggsförsäkringar tecknas som gör att du får en anpassad försäkring utifrån dina specifika behov. Dessa kan exempelvis reducera självrisken vid vissa situationer, ge högre ersättningsbelopp eller skapa ett bredare ekonomiskt skydd vid personskada.

Avställningsförsäkring / Garageförsäkring

Ställer du undan motorcykeln på hösten för att sedan ta fram den på våren? I så fall är helförsäkring under denna tid onödig då denna försäkring även ger ersättning vid skador som uppkommer i trafiken. Ska motorcykeln bara stå i ett garage under ett flertal månader är avställningsförsäkring bättre. Med avställningsförsäkring (helförsäkring) ges vanligtvis samma skydd som i en helförsäkring med exempelvis ersättning för stöld, brand och skadegörelse. Utöver det kan man få ersättning om den skulle skadas på grund av den ramlar eller att ett träd skulle ramla ner över garaget. Det som skiljer är däremot att ingen ersättning går att få för trafikrelaterade skador. Bland annat ingår inte trafikförsäkring vilket gör att du inte får köra motorcykeln i trafik så länge som den är försäkrad på denna nivå. Avställningsförsäkring kan ofta tecknas som halv- eller helförsäkring.

Att tänka på när du väljer MC-Försäkring

Så skiljer sig försäkringarna åt

Prismässigt skiljer sig MC-försäkringar åt en hel del mellan försäkringsbolagen. Till stor del beror det på att försäkringarna ger olika stort ekonomiskt skydd. Vill du enbart ha en så billig försäkring som möjligt kan du fokusera på priset. Men se alltid till att du har det försäkringsskydd som du behöver. Inom de olika försäkringsnivåerna (se ovan) skiljer sig försäkringarna främst åt på följande punkter:

Vanliga frågor & svar

Vad påverkar priset på en motorcykelförsäkring?
Bland annat påverkar det var du bor i landet, din ålder, modell på motorcykeln, effekt, uppfyllda säkerhetskrav (larm, spårsändare, garage) samt tidigare skadefria år. Du kan även ofta få rabatt om du är med i SMC eller har fler försäkringar hos samma försäkringsbolag.
Måste jag kontakta försäkringsbolaget varje gång jag ställer på/ ställer av min motorcykel?
Nej, försäkringsbolagen får automatiskt information från Transportstyrelsen. Du behöver alltså inte meddela detta till ditt försäkringsbolag.
Vad är märkesförsäkring?
En märkesförsäkring är en MC-försäkring som ges ut i samarbete med ett motorcykelmärke. Om du har en Honda kan det vara ett alternativ att teckna en Honda-försäkring (Finns exempelvis hos Svedea). Fördelarna med att ha en märkesförsäkring är att de brukar vara mycket breda och ha generösa ersättningsnivåer.
Måste motorcykeln alltid vara försäkrad?
Så länge du vill åka i allmän trafik så måste den minst ha trafikförsäkring. Kommer du enbart köra inom inhägnat område (ex. tävlingsbana) behövs inte försäkring. Är motorcykeln avställd behövs inte heller försäkring även om avställningsförsäkring är en rekommendation.

Då ska du inte teckna en MC-försäkring


Artikeln granskades senast 2019-12-30.