Företagslån

Vissa undersökningar visar att upp till 70% av alla småföretag anser att finansieringen är ett problem för att kunna växa och expandera. Det är här som företagslånet (och andra finansieringsformer) fyller en viktig roll. Med ett lån kan företag investera i maskiner, ta sig in på nya marknader eller exempelvis utveckla nya produkter. Målet med företagslånet är därmed oftast att skapa förutsättningar för större framtida inkomster.

Men ett företagslån kan även innebära en möjlighet att kunna fortsätta sin dagliga affärsverksamhet. Det kan ge ekonomiska förutsättningar i tillfällen då lönsamheten tillfället är dålig eller likviditeten är låg. Vilket företagslån som passar bäst beror helt på vilket behov som finns. Det är inte ens säkerhet att lån är den bästa finansieringsformen.

Jämför företagslån

Lånen.se finns information om de olika aktörerna som erbjuder företagslån i Sverige. Där kan du även jämföra villkor och hitta det bästa företagslånet för din verksamhet.

Fördelar med företagslån

Att tänka på innan du tecknar företagslån

Att du som företagare vill hitta ett företagslån som belastar företagets ekonomi så lite som möjligt är en självklarhet. Därmed är kostnaden för lånet något som tydligt bör jämföras. Men det finns även fler punkter som skiljer företagslånen åt och som kan vara avgörande i val av lån. Hitta ett företagslån här!

Borgen

Är du beredd att gå i personlig borgen för företagslånet? Det är en fråga du bör ha tagit ställning till innan du jämför lånen. På denna punkt skiljer sig nämligen långivarna och det är mycket viktigt du är fullständig införstådd i vad personlig borgen innebär.

Se på lånekostnaden

Ett privatlån (lån till privatperson) måste enligt lag alltid presenteras med räntekostnad och effektiv ränta. Det blir därmed lätt att ställa dessa mot varandra utifrån hur mycket de kostar. Men företagslån regleras inte av samma lagar och kan därmed vara uppbyggda på flera olika sätt.

Det finns exempelvis företagslån som inte har någon ränta alls. Däremot betalas en viss kostnad för lånet varje månad. Oavsett om lånen presenteras med ränta eller med avgifter så är det sällan som den effektiva räntan presenteras. Därmed kan det vara svårt att tydligt se vilket lån som är billigast.

En rekommendation är att ansöka om företagslån hos flera aktörer. Ansök om samma summa och på samma amorteringstid. Det blir då lätt att jämföra lånets totala kostnad för att hitta det billigaste alternativet.

Privatlån kan vara alternativ för enskild firma

Driver du en enskild firma kan ett privatlån vara ett bättre alternativ. Detta beror på att det juridiskt inte är någon skillnad mellan dig som privatperson och din enskilda firma. Därmed har du alltid fullt betalningsansvar.

Har du precis startat upp företaget, eller har dålig ekonomisk historik, är risken stor att du blir erbjuden en hög ränta på företagslånet. Detta eftersom långivarna fokuserar på företaget. Men personligen kan du ha en mycket god ekonomisk historik och därmed få betydligt bättre villkor på ett privatlån.

Risken du tar med ett privatlån är alltså lika stor som risken du tar om du tecknar ett företagslån. Detta förutsatt att du har enskild firma.

Vilken långivare passar behoven?

Punkter att jämföra hos olika långivare

Eftersom behoven varierar kraftigt mellan olika företag gällande belopp, amorteringstid och andra lånevillkor finns det även stor skillnad mellan de olika företagslånen. Utöver kostnaden för lånet skiljer de sig bland annat på följande punkter:

1. Krav på borgen

Det finns tre nivåer gällande krav på personlig borgen för företagslån.

Den första nivån är att personlig borgen alltid krävs. Det innebär att du som firmatecknare går i personlig borgen för företagslånet. Skulle företaget inte klara av att återbetala lånet kan långivaren vända kravet mot dig som privatperson vilket innebär att du själv är helt återbetalningsskyldig.

Den andra nivån är att personlig borgen är ett frivilligt val. Det är då inte ett krav från långivaren men genom att välja detta ökar chanserna att lånet blir beviljat.

Den tredje nivån är att personlig borgen aldrig krävs. I detta fall kan enbart skulden krävas in från företaget (förutsatt att det inte är enskild firma då du alltid är betalningsskyldig för skulder inom denna företagsform)

Fördelen med att gå i borgen är att säkerheten ökar för lånet. Därmed kan långivaren lättare bevilja lånet och även i vissa fall bevilja större lånebelopp. Nackdelen är att du, som privatperson, kan bli helt återbetalningsskyldig för hela lånebeloppet.

2. Belopp och amorteringstid

Om ett företagslån tecknas hos en större bank finns inte någon tydlig övre gräns på lånebelopp. Däremot krävs både större säkerhet samt ekonomisk dokumentation för att dessa lån ska kunna tecknas.

Hos de långivare som specialiserat sig på mindre företagslån är en vanlig lägsta nivå 10-30 000 kr och högsta nivå på några hundratusen upp till en miljon. Det är därmed relativt stor skillnad gällande hur stort belopp som kan lånas.

Även amorteringstiden varierar stort. Ett fåtal aktörer har fast amorteringstid. Det betyder att du inte kan välja amorteringstid utan är tvungen att amortera på den tidsperiod som samtliga lån hos den långivaren har. Det är däremot vanligare med valbar amorteringstid från några månader upp till 12,24 eller 36 månader.

3. Kreditprövning

När en låneansökan skickats in genomför långivaren en kreditprövning som avgör om lånet ska erbjudas eller inte. Denna kreditprövning kan se mycket olika ut. När ett företagslån ska tecknas hos en större bank kan det krävas att man visar upp tidigare bokslut, affärsplan osv. Detta för att banken ska kunna genomföra en kreditprövning utifrån bland annat detta material.

Andra långivare tittar istället på aktuell omsättning för att avgöra sannolikheten att lånet kan återbetalas enligt avtal. Ytterligare ett alternativ är att enbart en kreditupplysning genomförs för att avgöra om företaget har betalningsanmärkningar eller inte.

4. Bindande ansökan

Det finns långivare som tillämpar ”bindande ansökan”. Skickar du in en ansökan till en av dessa långivare, och blir beviljad lånet, betalas pengarna ut direkt.

Det överlägset vanligaste är däremot att en låneansökan enbart är en förfrågan om företaget kan få ett lån hos just den långivaren. Ett låneförslag presenteras då som låntagaren får ta ställning till innan avtalet eventuellt signeras och lånet betalas ut.

5. Individuell kostnad eller samma för alla

Ett fåtal långivare erbjuder företagslån med samma kostnad för samtliga låntagare. På deras hemsidor framgår det hur mycket lånet kommer att kosta beroende på lånebelopp och amorteringstid.

Det är däremot vanligast att långivare har individuell räntesats/avgiftsnivå. Därmed måste du skicka in en ansökan för att du ska få veta vilken nivå på ränta/avgift som erbjuds.

6. Månadsbetalning eller över annan tid

Det vanligaste är att ett företagslån ska återbetalas en gång per månad. Detta i likhet med många andra låneformer.

Det finns även långivare som, via autogiro, drar en summa varje dag från företagets transaktionskonto. Därmed sker en mindre betalning varje dag istället för en större en gång i månaden.

Moderna företagslån

Under lång tid var det en självklarhet att gå till sin bank när ett lån behövdes till företaget. Med låneansökan skulle då ett flertal ekonomiska dokument bifogas och det tog ett flertal dagar innan svar kunde ges om lånet beviljades eller inte. Denna låneprocess finns fortfarande kvar och är inte minst vanlig vid riktigt stora belopp.

På senare tid har däremot ett flertal aktörer börjat erbjuda enklare och smidigare företagslån. Några ekonomiska dokument behöver inte visas upp då kreditprövning sker på annat sätt. Svar på låneansökan och utbetalning av pengarna sker snabbt och lånebeloppen är relativt små (upp till en miljon). Framförallt är det lån som vänder sig till småföretagare som inte sällan har svårt att få lån hos de större bankerna.

 

Ett ytterligare alternativ är företag som erbjuder P2B-lån. I dessa fall administrerar företaget en plattform som låter låntagare och långivare mötas (helt anonymt). Via plattformen kan privatpersoner och företag låna ut pengar till företag.

För dig som tecknar lånet skiljer det sig oftast inte mycket mellan att teckna ett vanligt företagslån eller ett P2B-lån. Låneprocessen kan däremot variera något mellan de olika företagen inom denna bransch.

Så tecknar du företagslån

  1. Planera - När du tecknar ett företagslån är det mycket viktigt att du har en tydlig plan kring hur pengarna ska användas. Du bör även ha en plan för hur återbetalning av lånet ska ske. Sker en investering kan ett lån, på lång sikt, öka inkomsterna och därmed kan lånet finansieras av dessa inkomster. Är det däremot en renovering eller liknande behöver du räkna på genomsnittliga inkomster och se om företaget klarar av lånets kostnader.
  2. Jämför - Ta för vana alltid jämföra flera olika långivare. Det är nämligen mycket stor skillnad mellan dessa gällande ränta, amorteringstid, lånebelopp osv. Det finns flera bra jämförelsetjänster för företagslån online att hitta.
  3. Amortera - Amortering kan ske via faktura, autogiro eller E-faktura. Vilka betalningssätt som erbjuds varierar och i vissa fall krävs autogiro. Oftast går det att återbetala lånet snabbare utan att några kostnader uppkommer för detta.

Vanliga frågor & svar

Måste jag gå i borgen för ett företagslån?

Det finns företagslån där personlig borgen alltid krävs, de där delvis borgen krävs och de där inte någon borgen krävs. Vilket avtal som gäller beror delvis på vilken summa som lånas.

Om du har enskild firma och tecknar ett företagslån innebär det däremot att du alltid går i personlig borgen. Detta eftersom det inte juridiskt är någon skillnad på dig som privatperson och ditt företag i det fall du driver denna företagsform.

Vilka företag kan ansöka om företagslån?

Vilken företagsform som godkänns varierar mellan långivare. Det kan även finnas olika krav gällande hur länge företaget ska varit aktivt eller hur stor omsättning företag ska ha. Det vanligaste är att företagslån kan tecknas oavsett företagsform. Det brukar istället vara andra faktorer som begränsar vilka som får dess lån. Exempelvis kan företag, eller företagare, med betalningsanmärkningar nekas lån.

Måste jag visa upp bokslut m.m. för att få företagslån?

Vilka dokument som behöver visas upp varierar mellan långivarna. Hos ett flertal långivare krävs det däremot inte att man visar upp bokslut, affärsplan m.m. De tär långivare som lånar ut lägre belopp (upp till en miljon) och har en snabbare och enklare låneprocess än många banker.

Då ska du inte teckna företagslån

I likhet med samtliga låneformer ska inte företagslån tecknas om inte en tydlig plan finns hur lånet ska betalas tillbaka. Företagslån kan vara en räddning vid kortare perioder av sämre lönsamhet men det viktigaste är i så fall att undersöka hur lönsamhet kan förbättras över tid så att inte samma situation uppstår igen.

Du ska inte heller teckna företagslån om du inte är beredd att sätta dig in i vad de kostar. Det finns nämligen en mycket stor skillnad mellan lånen där vissa har kostnader som motsvarar hela 50% av lånebeloppet.

Mer information


Artikeln granskades senast 2020-06-05.