ID-skydd - Försäkring mot identitetsstöld

ID-skydd är en tjänst som minskar risken för ID-stölder och ger hjälp till dig om du blir utsatt för denna bedrägeriform. Genom en ID-stöld kan en bedragare bland annat teckna lån, beställa varor eller ansökan om kreditkort i ditt namn.

År 2015 blev över 85 000 personer utsatta för ID-kapning och det är en bedrägeriform som kraftigt ökar år efter år. Det främsta du kan göra för att minska risken är att hantera dina ID-handlingar och personuppgifter säkert. Med ID-skyddet ges även bevakning på en rad olika register vilket gör att du snabbt får information om förändringar (exempelvis kreditupplysning) och kan agera för att motverka vissa bedrägerier.

Kom ihåg att ID-skydd inte ger ett komplett skydd mot ID-stöld. Till viss del kan skyddet begränsa bedrägerier men risken finns fortfarande. Skulle du bli utsatt för ID-stöld kan du ofta få hjälp med att återta identiteten och även få viss ekonomisk ersättning. Däremot varierar det kraftigt vad de olika ID-skydden innehåller för tjänster.

Jämför ID-skydd

weZafe
Pris/mån99 kr
Bindningstid12 mån
UC
Pris/mån69 kr
Bindningstid12 mån

Fördelar med ID-skydd

Att tänka på

Även om ID-skydd inte är en försäkring i ordets rätta betydelse så kan tjänsten liknas med en försäkring på flera punkter. Som med alla försäkringar bör du först fundera över om du behöver skyddet eller inte. Bestämmer du dig för att teckna ID-skydd så fundera på vilka delar i ID-skyddet du anser vara viktigast. Kontrollera även om du kanske redan har ID-skydd genom nuvarande hemförsäkring.

Behövs ID-skydd?

Ibland framförs kritik mot ID-skydd utifrån att det skulle vara en onödig ”försäkring”. Detta framförallt utifrån följande punkter:

Det går att bevaka gratis

Den bevakning av personliga uppgifter som ID-skyddet erbjuder går till stor del att skapa själv. Via appen Tink går det att få meddelande om en kreditupplysning sker via UC och det går exempelvis att spärra adressändring så att det enbart går att genomföra med Bank-ID.

Genom flera olika tjänster går det att alltså att minska risken för ID-stöld. Tjänster som är gratis att använda. Via ett ID-skydd får du däremot hjälp med en bred bevakning utan att själv behöva bry dig i flera olika tjänster.

Det går att bestrida fakturor själv

Blir du utsatt för ID-stöld behöver du bestrida fakturor, kontakta företag och eventuellt genomföra bedrägerispärr på egen hand. Det mesta av dessa saker kan genomföras utan att någon kostnad uppkommer.

Har du ID-skydd kan du få hjälp med allt ovan. Du ger företaget en fullmakt att ta hand om ärendet och de återtar sedan identiteten och gör vad som kan göras för att begränsa bedrägeriet. En del av kostnaden som betalas för detta skydd är alltså för den administrativa hjälpen man får om oturen är framme.

Ersättning går att få från hemförsäkringen

Det finns ett lagligt skydd som gör att du alltid får ersättning vid bedrägliga transaktioner. Utöver det kan hemförsäkringen ge ersättning vid stölder av personliga tillhörigheter. Du har alltså alltid rätt till ekonomisk ersättning vilket kan göra att ID-skyddet kan upplevas överflödigt.

Med ID-skydd ges ersättning (upp till en viss nivå) vid ekonomiska förlust. Utöver det kan du även få ersättning för utebliven lön om du måste ta ledigt en dag för att utföra åtgärder mot bedrägeriet. I vissa fall kan du även få ersättning vid stöld av handväska, plånbok, pass osv. Ersättning som därmed täcker inköp av nya produkter.

Inte ett skydd utan en försäkring

Om du ser ID-skyddet som ett ”skydd mot ID-kapning” så kommer du bli besviken. Visserligen ger bevakningstjänsten dig möjlighet att stoppa en del bedrägeriförsök men något totalt skydd är det knappast. ID-skydd ska istället ses som en slags försäkring. Med ID-skyddet upptäcks bedrägeri tidigt och du får sedan både administrativ och ekonomisk hjälp om oturen är framme och ett bedrägeri genomförs.

Låter det otroligt – så är det knappast sant

Det finns företag som lovar att de ” skyddar dig mot ID-stöld” eller att de ”har kontroll på hela internet och upptäcker om dina uppgifter finns där”. Det låter otroligt och bör ses som en överdrift. Detta skydd kan ingen få och används dessa meningar i marknadsföringen bör du ifrågasätta tjänsten som erbjuds.

Vilken del väger tyngst?

Det finns ID-skydd som enbart ger bevakningsskydd. Andra som har mycket höga ersättningsnivåer men ingen administrativ hjälp. Se på de tre delar som ett ID-skydd kan bestå av och avgör om du söker efter ett ID-skydd som ger samtliga tre delar eller om du nöjer dig med en eller två av dessa delar. Vilken del väger tyngst? Vilket ID-skydd kan ge bästa tjänsten på den punkten?

Har du redan ID-skydd?

Du kan mycket väl ha ID-skydd trots att du inte är medveten om det. När ID-skydd började erbjudas i Sverige var det snabbt ett flertal försäkringsbolag som valde att inkludera detta i hemförsäkringen. Du kan alltså ha ett ID-skydd i din nuvarande hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera detta så att du inte blir dubbelförsäkrad. Fråga även vad som ingår då det kan skilja en hel del.

Jämföra ID-skydd

Man kan säga att ID-skydd är uppbyggt av tre delar (Bevakning, Administrativ hjälp, Ekonomisk ersättning). Det är inte alla ID-skydd som har samtliga dessa delar. Vissa har exempelvis inte ”Ersättning” eller erbjuder enbart ”Bevakning”.’

För att lättare beskriva och jämföra olika ID-skydd används dessa begrepp i denna artikel. Däremot är de inte alltid som företagen använder samma begrepp när de ska beskriva sin produkt. Men oavsett vilka ord som används så är det detta som kan ingå.

Bevakning

Administrativ hjälp

En punkt som skiljer ID-skydd åt är om administrativ hjälp ingår eller inte i det fall som en ID-stöld genomförts. Om det ingår genomför du en polisanmälan och skickar sedan en fullmakt till företaget som tillhandahåller ID-skyddet. Med lång erfarenhet av ID-stölder vet de vad som ska göras för att snabbt minska risken för kommande bedrägerier och återta makten över identiteten. Om detta inte ingår får du själv genomföra dessa åtgärder.

Ersättning

Har du ett ID-skydd kan du få ekonomisk ersättning i det fall som bedragare använt dina personuppgifter på ett sätt som gjort att ekonomisk förlust uppstått. Men det finns även andra tillfällen då skyddet kan ge ersättning.

Kuriosa om ID-skydd

Med tiotusentals ID-stölder varje år ökar efterfrågan på ID-skydd. Med ID-stöld menas då att ett bedrägeri genomförs genom att dina personuppgifter missbrukas.

Eftersom efterfrågan har ökat har även flera olika företag valt att erbjuda unika ID-skydd. Dessa skydd består av Preventiva åtgärder, Administrativ hjälp och Ekonomisk ersättning. Däremot är det inte alla ID-skydd som innehåller alla dessa tre punkterna. Vi rekommenderar att du väljer ett ID-skydd som erbjuder alla dessa tre delar. Söker du en trygghet med ID-skydd är sannolikheten stor att du just vill ha så brett skydd som möjligt.

Så tecknar du id-skydd

  1. Har du ID-skydd redan? - Börja med att kontrollera om du redan har ID-skydd i hemförsäkringen och vad den i så fall innebär.
  2. Välj ett skydd som passar dig- Läs ”Jämför ID-skydd” ovan och välj vilka delar inom ID-skyddet som du anser vara viktigast för dig. Välj sedan det skydd som möter det behovet bäst.
  3. Teckna ID-skydd och anmäl uppgifter - Enklast är det att teckna ID-skyddet online. Efter anmälan skickas det ut information kring ID-skyddet och du behöver även skicka in en del uppgifter för skyddet ska anpassas rätt. Därefter fungerar ID-skyddet löpande och det vanligaste är att SMS eller mail skickas ut om skyddet upptäcker något onormalt. Många ID-skydd innebär sedan att du dygnet runt kan ringa kundtjänst och få råd.

Vanliga frågor & svar

Behövs verkligen ID-skydd?

Som med alla försäkringar så är det upp till försäkringstagaren att avgöra om behovet finns eller inte av en specifik försäkring. Grunden att dessa försäkringar vuxit fram är en kraftig ökning av ID-stölder. Med försäkringen kan ett sådant bedrägeri snabbare upptäckas, lättare begränsas och försäkringstagaren få ekonomisk ersättning.

Kritiken mot ID-skydd handlar oftast om att de tjänster som erbjuds går att få gratis eller genomföra på egen hand. Blir du utsatt för brott kan du själv spärra personnumret, kontakta företag och få viss ersättning via hemförsäkringen. Frågan är vad du tycker det är värt att få bevakningstjänsten, den administrativa hjälpen och möjlighet till kompletterande ekonomisk ersättning i ett färdigt paket.

Skyddar ID-skydd mot ID-kapningar?

Nej, namnet är något missvisande då många uppfattar det som ett skydd. Hade det istället kallats för ID-försäkring hade det varit tydligare för konsumenten. Oavsett vilket ID-skydd du väljer kommer du aldrig få ett komplett skydd mot bedrägerier. Ett sådant skydd finns inte.

Däremot ökar ID-skyddet chansen att upptäcka försök till bedrägerier. Det kan i vissa fall upptäckas på ett så tidigt stadie att det går att avbryta bedrägeriförsöket. Därmed blir det delvis ett skydd.

Vad är viktigast att jämföra?

Ett ID-skydd kan ge preventivt skydd, administrativ hjälp samt ekonomisk ersättning. Det är därmed tre delar som kan jämföras. Då ekonomisk ersättning nästan alltid går att få från andra försäkringar (exempelvis hemförsäkringen) är det främst de två första delarna som många prioriterar i val av ID-skydd. Men fundera på vad du tycker är viktigast. Nöjer du dig med en bred bevakningstjänst? Eller vill du ha fler tjänster än så? Läs mer ovan under ”Jämföra ID-skydd”.

Vad kostar ID-skydd?

Priset beror delvis på vilka tjänster som ingår men 50-100 kr per månad är en vanlig nivå.

Gäller ID-skyddet för bedrägerier som sker utomlands?

Det är olika mellan de olika ID-skydden gällande i vilka länder som de gäller.

Då ska du inte teckna ett ID-skydd

Det finns aldrig någon nackdel att ha ett ID-skydd. En ”försäkring” som därmed minskar risken för och omfattningen av en ID-stöld. Däremot inkluderas denna försäkring ofta i hemförsäkringen. Ger hemförsäkringen önskat försäkringsskydd behöver självklart inte något ytterligare ID-skydd tecknas.

Det finns även kreditkort där ID-skydd medföljer eller att skyddet kan tecknas som en tilläggstjänst mot en låg kostnad.

Kom ihåg att det inte finns någon standard för vad ett ID-skydd ska innehålla för tjänster. Du kan därmed ha ett ID-skydd genom hemförsäkringen som är betydligt sämre än de externa försäkringar som kan tecknas. Som alltid med försäkringar så är det viktigt att jämföra vad man har för skydd i förhållande mot vad man betalar.


Artikeln granskades senast 2019-12-30.