Avanza vs Nordnet 2020 - vilken marknadsplats är bäst för aktiehandel?

Det finns flera olika marknadsplatser för aktiehandel att välja mellan, men två av dessa är som bekant mer framstående än övriga: Avanza och Nordnet. Dessa bägge aktiemäklare delar in mindre aktiesparare i två läger: de som föredrar den ena nätmäklaren och de som föredrar den andra. Avanza påstår sig vara den största nätmäklaren i Sverige och har som slogan “mer till dig, mindre till banken”. Nordnet å sin sida hävdar att de är “förstahandsvalet för investeringar och sparande”.

När de båda jättarna ägnar sig åt tuppfäktning på detta sätt genom sin marknadsföring, kan det vara svårt för dig som småsparare att veta vilken av dem som egentligen är bäst. Och vad är egentligen en bra nätmäklare? Den frågan är lite som att fråga någon hur långt ett snöre är - svaret varierar från fall till fall. Därför presenterar vi här all information du behöver för att avgöra om du föredrar Avanza eller Nordnet som primär marknadsplats för aktiehandel.

Vi rekommenderar främst Avanza för aktiehandel 2020.

Om Avanza

avanza logoAvanza i sin nuvarande form grundades 2001, då HQ.se Aktiespar, med de välkända profilerna Sven Hagströmer och Mats Qviberg i spetsen, förvärvade den dåvarande nätmäklaren Avanza och valde att behålla namnet. Avanza i sin ursprungliga form grundades 1997, och det är detta årtal som dagens Avanza hänvisar till när företagets historia kommer på tal, men faktum är att bolaget då inte var detsamma som det är idag.

Avanza fick i december 2005 tillstånd att bedriva bankrörelse och är idag noterat på Stockholmsbörsen. Storägare av denna nätmäklare är Sven Hagströmer och Creades AB, vilket är ett företag som bildades 2012 efter att Investment AB Öresund delats upp i två separata företag. Creades och Hagströmer äger en tiondel vardera av Avanza. Avanzas VD heter Johan Prom och Sven Hagströmer sitter på ordförandeposten.

Med drygt 500 000 aktiva kunder som tillsammans förfogar över ett kapital på drygt 200 miljarder kronor är Avanza landets näst största nätmäklare.

Nordnet

nordnet logoNordnet grundades 1996 och var därmed en av Nordens första nätmäklare. 1999 noterades bolaget på Stockholmsbörsen och tre år senare fick man sin banklicens. Sedan februari 2017 är Nordnet avnoterat från Stockholmsbörsen och är idag ett privatägt bolag. Företaget har under årens lopp köpt och gått samman med olika företag, däribland nätmäklarna Aktiedirekt och Teletrade. Nätmäklaren ägs NNB Intressenter, vilket ägs av Öhmangruppen och Nordic Capital. Nordnets VD är sedan i maj 2017 Peter Dahlgren och på ordförandeposten sitter Hans Larsson.

Nordnet har cirka 593 600 aktiva kunder med ett totalt kapital som uppgår till drygt 245 miljarder kronor.

Prislistor

Avanza

Nedan finner du de priser som gäller för Avanzas olika kontotyper:

  Start Mini Small Medium Fast pris
Rörligt courtage 0 % 0,25 % 0,15 % 0,069 % 0 %
Lägsta courtage 0 kr 1 kr 39 kr 69 kr 99 kr
Lämpligt för aktieaffärer i storleken Under 50 000 kr Under 15 600 kr 15 600 - 46 000 46 000 - 143 000 kr 143 000 kr +

Nordnet

Dessa priser gäller för dig som är kund host Nordnet:

  Mini Liten Mellan Fast
Rörligt courtage 0,25 % 0,15 % 0,069 % 0 %
Lägsta courtage 1 kr 39 kr 69 kr 99 kr
Lämpligt för aktieaffärer i storleken Under 15 600 kr 15 600 - 46 000 kr 46 000 - 143 478 kr 143 478 kr +
Som du märker är priserna på aktiehandel desamma hos de bägge nätmäklarna. Den enda skillnaden är att Nordnet i sin prismodell saknar ett alternativ som motsvarar Avanzas “Start”.

Verktyg

Såväl Avanzas som Nordnets plattform har ett användargränssnitt som är användarvänligt. Vilket verktyg man föredrar har därför till stor del att göra med personlig preferens. Vissa gillar det gränssnitt som Avanza har att erbjuda, medan andra sparare föredrar Nordnets plattform. Plattformen är dock en aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid val av nätmäklare. Det är nämligen med hjälp av de verktyg som där finns att tillgå som du utför dina affärer. Om du har tänkt handla mycket och ofta, har det därför stor betydelse att du är väl förtrogen med den plattform du väljer. Jämför därför gärna de bägge nätmäklarnas verktyg för att hitta din favorit.

Handla värdepapper som företag

Om du vill handla värdepapper som företag funkar det på liknande sätt som för privatpersoner. Det du behöver är dock en giltig LEI-kod. En LEI-kod är en global identifieringskod som företag behöver för att handla med värdepapper på ett legalt sätt. Du kan fixa en billig LEI genom Leiregister.se exempelvis.

Därefter rekommenderar vi alla företag att teckna en kapitalförsäkring för skattemässiga skäl. Det gör du enklast hos Avanza där du kan signera med bankID.

Sammanfattning

Skillnaderna mellan Avanza och Nordnet är väldigt små, och vilket av de bägge alternativen du bör välja beror i slutändan på dina personliga preferenser. Vårt förslag är därför att du öppnar ett konto hos såväl Nordnet som Avanza. På så vis kan du bilda dig en egen uppfattning om respektive nätmäklare och deras plattform. Det är kostnadsfritt att öppna ett konto och känna lite på verktygen. Du behöver inte heller ha allt sparande samlat på en plattform utan kan, om du så önskar, dela upp sparandet hos de bägge nätmäklarna.


Artikeln granskades senast 2020-06-09.

Jakob Thorselius Jakob Thorselius
Marknadschef på Veloxia

Jakob Thorselius är marknadschef och redaktör på Veloxia. Jakob har flera års erfarenhet av att förmedla kunskap om privatekonomi till allmänheten.