Spara pengar

Vill du spara till drömresan, till insatsen på bostaden eller till pensionen? Oavsett mål med ditt sparande så är det allra viktigaste att komma igång med ett regelbundet sparande. Vilken sparform du bör välja beror däremot på hur stor risk du vill ta, vilken avkastning du efterfrågar samt hur länge sparandet ska pågå. Det är exempelvis stor skillnad mellan att spara till pensionen och att spara till kommande sommarsemester.

Avkastning vs Risk

Generellt gäller att ju högre risk du tar med ditt sparade kapital desto högre avkastning kan du förvänta dig. Men med hög risk finns även risken att kapitalet minskar i värde. Den allra säkraste sparformen är sparkonto med insättningsgaranti. I detta fall är staten säkerhet för det insatta kapitalet. Men med stor säkerhet ges låg avkastning. Med dessa sparkonton ges absolut lägst avkastning. Genom att spara i sparkonton utan insättningsgaranti ges en högre avkastning samtidigt som risken ökar då hela insatta beloppet kan förloras i det fall som företaget som erbjuder detta konto går i konkurs. Ett annat alternativ är att spara i aktier/fonder. Även här skiljer sig risknivån betydligt mellan olika alternativ.

Att tänka på gällande sparande:

Exempel på sparformer:

Sparkonton med insättningsgaranti – Den tryggaste sparformen då pengarna aldrig kan gå förlorade. Räntan blir något högre om pengarna binds under ett par år. Denna sparform ger mycket låg ränta.
Sparkonto utan insättningsgaranti – Kan ge upp ca fem gånger högre ränta än konton med insättningsgaranti. Däremot kan insatta medel förloras om företaget går i konkurs.

Värdepapper

Aktier – En aktie är en ägandeandel i ett företag. Utifrån hur företagets ekonomi utvecklar sig (och därmed efterfrågan på aktierna förändras) kan aktiekursen röra sig uppåt eller nedåt. Flera börsnoterade bolag delar även ut sin vinst eller delar av sin vinst till aktieägarna. Denna aktieutdelning innebär att man som som aktieägare, utan att behöva sälja några aktier, får pengar insatta på sitt aktiekonto
Fonder – Fonder kan bestå av flera olika värdepapper så som aktier och räntebärande papper. Många som vill ta del av aktiemarknaden men inte själv vill välja aktier spar istället i fonder.
Obligationer – Obligationer är långa räntebärande skuldebrev. Beroende på låntagare är räntan olika hög. Här finns även premieobligationer som innebär att man alltid får tillbaka insatt kapital och utöver det får ta del av ett lotteri där räntan lottas ut till de som sparat i dessa obligationer.
Råvaror – Råvaror handlas enklast i certifikat som därmed följer prisutvecklingen på denna råvara.
ISK – På ett investeringssparkonto (ISK) kan man ha aktier, fonder och andra värdepapper. Fördelen är bland annat att en schablonskatt betalas istället för vinstskatt, vilket sker om handel sker via en aktiedepå.

Lån

Investera i lån – Via P2P-företag går det att investera i lån och därigenom få relativt hög avkastning. I detta fall kan man välja vilka slags lån som investering ska ske i (snabblån, privatlån) samt hur lång tid som sparandet ska ske i dessa lån. Läs mer här om att investera i lån.
Amortera – Att amortera på huslånet kanske inte ses som en sparform. Men genom att minska lånet så minskas räntekostnaden. Eftersom utlåningsräntan är högre än inlåningsräntan kan det vara mer ekonomiskt att amortera än att spara pengar på ett sparkonto.

Investera eller spara?

Gränsen mellan att spara pengar och investera pengar är inte helt glasklar. Många säger att de ”sparar i fonder” och flera P2P-företag marknadsför sparkonton där man får avkastning beroende på vilka lån som pengarna ska användas till. Samtidigt bör vissa sparformer snarare ses som investeringar med tanken att värdet både kan öka och minska över tid. Oavsett bör du alltid vara insatt i eventuell risk och möjlig avkastning samt hur spar- eller investeringsalternativet fungerar.

Artikeln granskades senast 2018-09-12.Whoops, looks like something went wrong.