Räkna på det nya amorteringskravet

Omfattas du av det nya amorteringskravet? Genom vår onlineversion av Finansinspektionens räknesnurra kan du räkna ut om du kommer att omfattas av det skärpta amorteringskravet som börjar gälla 2018. Räkneexemplet utgår från schablonvärden, vilket innebär att din verkliga situation kan skilja sig åt något.

De nya reglerna kommer att gälla för bolån som tecknas efter 1 mars 2018. Det skärpta kravet innebär att den som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst kommer att behöva amortera ytterligare 1 % per år.


Information om köpeobjektet

För att kunna beräkna din belåningsgrad och skuldkvot behöver vi information om bostaden som du avser att köpa. För att kunna schablonberäkna dina framtida driftskostnader behöver vi även veta om det är en villa eller en bostadsrätt du tänker köpa.

Lån kr
Det belopp ni kommer att behöva låna för bostadsköpet
Bostadens värde kr
Bostadstyp

Information om hushållet

När bankerna handlägger din låneansökan görs en utredning av din möjlighet att betala lånet. Hänsyn tas till dina inkomster och dina levnadskostnader. I denna kvar-att-leva-på-kalkyl används schablonvärden som kan ge en fingervisning om dina möjligheter att få låna till ditt bostadsköp. Om du får ett underskott i kalkylen är det troligt att banken inte kommer att bevilja ditt bolån.

Inkomst före skatt kr/mån
Sammanlagd inkomst för hela hushållet, inklusive t.ex. barnbidrag, sjukpenning och a-kassa
Antal vuxna
Antal barn


Whoops, looks like something went wrong.