Låna pengar

De flesta behöver låna pengar någon gång i livet. Det kan vara CSN-lånet under studietiden, bolånet när bostaden ska köpas eller billånet vid första bilinköpet. Utbudet av olika lån är stort vilket beror på att behoven och de ekonomiska förutsättningarna kan se olika ut.

Oavsett låneform så handlar det om att låntagaren får tillgång till pengar och därmed kan köpa det som efterfrågas. Denna summa ska sedan återbetalas inom en viss period och som ”avgift” betalas en räntekostnad.

Grundläggande lånebegrepp

Låna pengar med eller utan säkerhet?

Lån kan vara uppbyggda på flera olika sätt gällande bland annat belopp, amorteringstid och kostnad. En tydlig skillnad mellan de olika låneformerna är om det är lån med eller utan säkerhet.

Lån med säkerhet

När ett lån tecknas med säkerhet finns ett objekt (exempelvis ett hus eller en bil) som säkerhet för lånet. I det fall som låntagaren inte klarar av att återbetala lånet har långivaren rätten att sälja objektet och därigenom få tillbaka den utlånade summan. Det vanligaste lånet med säkerhet är bolånet. De allra flesta lånar till sin bostad och belånar därmed sin egen bostad. Den största fördelen med att låna med säkerhet är att räntenivån blir mycket låg. Detta just eftersom långivaren får en extra säkerhet gällande att lånet verkligen blir återbetalt. Däremot kan det finnas krav på vad pengarna får användas till.

Lån utan säkerhet

När ett lån tecknas utan säkerhet ges något högre räntesats. Fördelen sitter däremot i att pengarna kan användas till vad som helst och att något objekt inte är knutet till lånet. Lån utan säkerhet är exempelvis privatlån, snabblån och krediter så som kreditkort och kontokrediter.

Att tänka på när du lånar

Vanliga låneformer:

Snabblån – Lån på små summor (ofta 500-10 000 kr) som ska återbetalas på ett par månader. Ofta mycket hög ränta och det dyraste alternativet.
Kreditkonto – Kredit som utnyttjas genom att uttag sker från ett kreditkonto. Ränta betalas enbart på uttaget belopp och efter att återbetalning skett kan nya uttag genomföras.
CSN-lån – Studielån som enbart är tillgängligt för de som studerar på CSN-berättigade skolor. Mycket låg ränta.
Privatlån – Lån på mellan 5000 kr och 500 000 kr utan säkerhet. Tecknas ofta för inköp av bil, båt eller resor.
Billån – Kan tecknas med eller utan säkerhet. Med säkerhet följer en rad regler gällande amorteringstid, belopp och hur gammal bilen får vara.
Bolån – Tecknas med bostaden som säkerhet och främst vid bostadsköp. Bolån kan även tecknas på en bostad man redan äger för att få pengar till bilinköp, renovering m.m.
Företagslån – Lån till företag som både finns med och utan krav på säkerhet. Finns även med och utan krav på att en person måste gå i borgen för lånet.
Seniorlån - Lån som är konstruerat så att äldre kan belåna sin bostad utan att ränta eller amortering behöver betalas under lånets löptid. Seniorlån finns inte längre tillgängligt i Sverige och istället kan kapitalfrigöringskredit väljas. Upplägget är liknande men denna kreditform har vissa fördelar mot det tidigare seniorlånet.

Artikeln granskades senast 2021-04-15.