TOPPLISTA: De 3 bästa kreditkorten på resan (sommaren 2019)

Det är många som skaffar ett kreditkort inför sommarens resor. Det bästa med att använda ett kreditkort är att det oftast ger någon form av bonus på inköp, samt innehåller försäkringar som gör resandet tryggare. Bland dessa försäkringar kan nämnas avbeställningsskydd som gör att du får pengarna tillbaka om någon i familjen skulle råka ut för en sjukdom som omöjliggör resan.

I den här artikeln har vi gjort en jämförelse av samtliga kreditkort i Sverige för att kora det bästa kreditkortet på semestern 2019.

Bästa kreditkortet: Top 3 

Har du inte tid att läsa hela jämförelsen? Inga problem, här är resultatet:

1. re:member Flex

15 poäng

Ett kreditkort är på många sätt en investering. Du samlar poäng genom en längre tids konsumtion, och poängen kan du sedan byta mot t.ex. resor. Men precis som med andra investeringar kan det ta lång tid för ett kreditkort att generera avkastning. Vore det inte bra om du kunde ta del av fördelarna på en gång istället? Det tycker i alla fall vi, och därför anser vi att det bästa kreditkortet under sommaren 2019 är re:member Flex. Kortet ger dig rabatt hos 300 e-butiker, däribland 10 % rabatt på hotellbokningar hos Expedia. Perfekt för dig som ska resa i sommar!

Det avgörande skälet till att vi har utsett re:member Flex till det bästa kreditkortet är att kortet erbjuder bra förmåner på många olika inköp, inte bara specifika inköp. Dessutom ingår en reseförsäkring som ger ett fullgott skydd om du exempelvis måste avboka resan på grund av sjukdom. 

Till ansökan

 
2. Bank Norwegian kreditkort

13 poäng

 

Ska du flyga i sommar kan du med fördel införskaffa ett Bank Norwegian-kort. Köp av flygbiljetter hos Norwegian ger dig upp till 10 % av biljettens värde i CashPoints (1 CashPoint motsvarar 1 norsk krona). Dina CashPoints kan du sedan växla in mot flygbiljetter hos Norwegian.

Med Bank Norwegians kreditkort ingår bland annat avbeställningsskydd. Genom denna försäkring kan du få pengarna tillbaka om din resa måste avbokas på grund av någonting oförutsett. Förutom detta kan du få ersättning om ditt bagage blir försenat och du till exempel blir tvungen att köpa nya kläder.

Bank Norwegian-kortet passar dock inte dig som föredrar att flyga med andra bolag än Norwegian. Det passar inte heller särskilt bra för dig som tänker samla poäng genom att handla andra saker än flygresor. I dessa fall är bonusen nämligen blygsamma 0,5 % av köpets värde.

Till ansökan

 
3. Ecster-kortet

7 poäng

 

Ecster-kortet har ett bonussystem som knappast imponerar på någon (motsvarande 0,3 % av köpvärdet). Däremot innehåller kortet den bästa reseförsäkringen i vår jämförelse tillsammans med förmånliga avgifter vid kontantuttag och köp i andra valutor än svenska kronor.

På grund av bonussystemets bristfällighet är det dock en bra bit kvar för att Ecster-kortets förmånsvärden ska kunna jämföra sig med Bank Norwegian eller re:member Flex.

 

Hela kreditkortsjämförelsen

För att avgöra vilket som är det bästa kreditkortet har vi jämfört samtliga kreditkort som erbjuds i Sverige. För att begränsa urvalet något har vi ställt upp följande grundkriterier som måste vara uppfyllda:

Följande kreditkort uppfyller kriterierna:

 • Bank Norwegian Kreditkort
 • re:member Flex
 • OKQ8 Kreditkort
 • Shell Mastercard
 • Circle K Mastercard
 • Ecster-kortet

Kreditkortsbonus

Bonus och förmåner på resan

De mest uppenbara skillnaderna när två kreditkort jämförs mot varandra är oftast kreditkortens bonusar och andra förmåner. I det här avsnittet ska dessa förmåner värderas och betygsättas.

Metod: Vi har värderat det maximala värdet av kreditkortens förmåner för en användare som:

 • köper en tur- och returresa till Italien för 10 000 kr,
 • bokar sju hotellnätter i Italien för totalt 10 000 kr, och
 • tankar 100 liter bensin i sin bil (16,00 kr per liter).

Förmånerna har betygsatts på en skala från 1-10 där 0 innebär att förmånerna i princip kan bortses ifrån och 10 innebär att bättre förmåner knappt kan hittas.

Bank Norwegian Kreditkort

8 poäng

Bonusvärde:

Maximalt bonusvärde: 1 008 kr

Bonus på upp till 10 % av flygresans värde (exklusive skatten) för flygresor med Norwegian. Detta gäller dock inte för den del av kostnaden som avser skatter (c:a 500 kr i detta fall). Bonusen blir därmed 950 kr.

För hotellnätterna och tankningen gäller 0,5 % bonus. Bonusvärdet är därmed 50 kr (0,5 % x 10 000 kr) för hotellnätterna och 8 kr (0,5 % x 100 liter x 16 kr/liter) för tankningen.

re:member Flex

9 poäng

Bonusvärde:

Maximalt bonusvärde: 1 100 kr

Ingen bonus. Däremot ges i dagsläget rabatt på bl.a. Expedia med upp till 1 % på flygbokningar och 10 % på hotellbokningar. Bonusvärdet för flygresan är således 100 kr (1 % x 10 000 kr) och 1 000 kr (10 % x 10 000 kr) för hotellnätterna. Ingen rabatt eller bonus ges för tankningen.

OKQ8 Kreditkort

0 poäng

Bonusvärde:

Maximalt bonusvärde: 85 kr

För flygresan och hotellnätterna ges 0,3 % i bonus, dvs. totalt 60 kr. Med kortet får du även upp till 25 öre rabatt per liter bensin som tankas hos OKQ8, totalt 25 kr.

Shell Mastercard

1 poäng

Bonusvärde:

Maximalt bonusvärde: 115 kr

För flygresan och hotellnätterna ges 0,5 % i bonus, dvs. totalt 100 kr. För tankningen erbjuder kortet 15 kr rabatt (15 öre rabatt per liter) när du tankar på Shell.

Circle K Mastercard

0 poäng

Bonusvärde:

Maximalt bonusvärde: 85 kr

För flygresan och hotellnätterna ges 0,3 % i bonus (totalt 60 kr) och för tankningen ges 25 kr rabatt (25 öre per liter) om du tankar hos Circle K.

Ecster-kortet

0 poäng

Bonusvärde:

Maximalt bonusvärde: 64,8 kr.

Bonusen motsvarar 0,3 % för samtliga inköp. Det totala bonusvärdet är därmed 64,8 kr.

 

En viktig sak att tänka på är att du måste handla för 10 000 kr för att erhålla 50 kr i bonus om kreditkortets bonus är 0,5 %. Det kan låta bra att få "0,5 % i bonus på alla inköp", men det krävs en mycket stor konsumtion innan så pass låga bonusnivåer börjar märkas. Det är därför betydligt bättre att använda sig av kreditkort som ger högre bonus eller rabatt på specifika inköp, t.ex. bokning av hotell. På sådana inköp ger de bästa kreditkorten över 10 % i bonus.

Bästa kreditkortet för reseförsäkring

Kreditkortens reseförsäkringar

I princip alla kreditkort inkluderar en reseförsäkring som gäller när resan betalas med kortet. Försäkringarnas omfattning skiljer sig inte särskilt mycket i de mest väsentliga delarna. Men ett par viktiga skillnader ska belysas i denna sektion.

Vi har valt att fokusera på två delar: avbeställningsskydd och bagageförseningsförsäkring. Vissa kreditkort har en schabloniserad ersättning vid bagageförsäkring. Detta innebär att ersättning betalas ut när försäkringens definition av försening är uppfylld (t.ex. minst 4 timmar), oavsett om du har haft några kostnader på grund av förseningen eller inte. Vi anser att en sådan lösning är mest kundvänlig eftersom några kvitton inte behöver visas upp, och därför har högre poäng delats ut till kreditkort som tillämpar en sådan ersättningsmodell i sin reseförsäkring.

Metod: Vi har undersökt kreditkortens reseförsäkringar för att se vilken ersättning som ges i två olika scenarion när resan är betald med kreditkortet:

Scenario 1 (avbeställningsskydd): En familj på fyra personer har avbokat sin utlandsresa på grund av att den ena föräldern har blivit akut sjuk. Avbokningen gjordes en vecka före avresedatumet och resan kostade 12 500 kr per person, totalt 50 000 kr.

Scenario 2 (bagageförsening): En resenär har vid ankomsten till Mallorca upptäckt att den incheckade resväskan inte har kommit fram. Nya kläder för 1 500 kr inhandlas. Väskan levereras till hotellet efter 12 timmar.

Ersättningsnivåerna har betygsatts på en skala där 0 är sämsta tänkbara och 5 är bästa tänkbara reseförsäkring.

Bank Norwegian Kreditkort

4 poäng

Scenario 1:

Ersättning: 45 000 kr

Den maximala ersättningen är 45 000 kr per kort. Eftersom resan kostade totalt 50 000 kr överstiger kostnaden det maximala ersättningsbeloppet. Ersättningen blir 45 000 kr

Scenario 2:

Ersättning: 1 000 kr

Reseförsäkringen tillämpar schablonersättningar på ett antal nivåer. Efter 4 timmar betalas 500 kr ut och efter ytterligare 8 timmar (totalt 12 timmar) betalas ytterligare 500 kr ut. Ersättning ges alltså med totalt 1 000 kr.

re:member Flex

4 poäng

Scenario 1:

Ersättning: 50 000 kr

Reseförsäkringen hos re:member Flex kan högst ersätta 20 000 kr per försäkrad resenär och högst 60 000 kr per kort. Kostnaderna inte den högsta ersättningsnivån, och därmed ersätts hela beloppet på 50 000 kr

Scenario 2:

Ersättning: eventuellt 1 500 kr

Ersättning kan ges med högst 3 000 kr vid bagageförsening i minst 6 timmar, men en bedömning av huruvida kostnaderna har varit nödvändiga görs i varje enskilt fall. Det går således inte att avgöra om full ersättning betalas ut eller inte.

OKQ8 Kreditkort

4 poäng

Scenario 1:

Ersättning: 45 000 kr

Reseförsäkringen hos re:member Flex kan högst ersätta 15 000 kr per försäkrad resenär och högst 45 000 kr per kort. Eftersom resan kostade mer än så betalas ersättning med det högsta ersättningsbeloppet, dvs. 45 000 kr.

Scenario 2:

Ersättning: 1 000 kr

Ersättning kan ges med högst 1 000 kr vid bagageförsening i mer än 6 timmar. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitton och endast nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Det går därmed inte att avgöra om full ersättning ges.

Shell Mastercard

3 poäng

Scenario 1:

Ersättning: 45 000 kr

Reseförsäkringen hos re:member Flex kan högst ersätta 15 000 kr per försäkrad resenär och högst 45 000 kr per kort. Det maximala ersättningsbeloppet, 45 000 kr, är därmed vad som betalas ut. 

Scenario 2:

Ersättning: eventuellt 1 500 kr

Ersättning kan ges med högst 3 000 kr vid bagageförsening i minst 6 timmar, men en bedömning av huruvida kostnaderna har varit nödvändiga görs i varje enskilt fall. Det går således inte att avgöra om full ersättning betalas ut eller inte.

Circle K Mastercard

4 poäng

Scenario 1:

Ersättning: 45 000 kr

Reseförsäkringen hos Circle K Mastercard kan högst ersätta 15 000 kr per försäkrad resenär och högst 45 000 kr per kort. Ersättning ges således med det maximala ersättningsbeloppet, 45 000 kr. 

Scenario 2:

Ersättning: 1 000 kr

Efter 4 timmars bagageförsening betalas en schablonersättning på 500 kr ut. Därefter betalas ytterligare 100 kr per timme, upp till maximalt 1 000 kr. Totalt ersätts alltså 1 000 kr.

Ecster-kortet

4 poäng

Scenario 1:

Ersättning: 50 000 kr

Reseförsäkringen hos re:member Flex kan högst ersätta 25 000 kr per försäkrad resenär och högst 75 000 kr per kort. Kostnaderna inte den högsta ersättningsnivån, och därmed ersätts hela beloppet på 50 000 kr

Scenario 2:

Ersättning: eventuellt 1 500 kr

Ersättning vid bagageförsening i minst 6 timmar ges för nödvändiga kostnader. Det går därmed inte att med säkerhet svara på om kostnaderna ersätts fullt ut.

Kreditkortens avgifter

Avgifter

Först och främst bör poängteras att vi inte har lagt någon större vikt vid kreditkortens räntor i betygsättningen. Detta eftersom ett utnyttjande av möjligheten att delbetala kreditkortsfakturan innebär att räntekostnaderna för kreditkortet mycket snabbt överstiger de fördelar som kreditkortet medför. På din faktura framgår när du senast måste betala för att undvika räntekostnader. Betala alltid fakturan inom denna tid för att maximera nyttan av kreditkortets förmåner.

Hos samtliga kreditkort i denna jämförelse är årsavgiften 0 kr. Den administrativa avgiften för utskick av pappersfaktura är omkring 20-30 kr. Däremot skiljer sig de lite mer dolda avgifterna, nämligen uttagsavgiften och valutaväxlingsavgiften ganska markant ifrån varandra. Dessa avgifter har vi valt att jämföra för att på ett rättvist sätt belysa skillnader mellan korten.

Metod: Vi har beräknat vilka uttags- och valutaväxlingsavgifter som uppstår för en användare som:

 • handlar utomlands för 10 000 kr, och
 • gör tre kontantuttag vid tre olika tillfällen (500 kr, 1 500 kr och 5 000 kr).

Vi har även tagit viss hänsyn till kreditkortens räntefria dagar, det vill säga det maximala antalet dagar som kan löpa mellan ett inköp med kreditkortet och kreditkortsfakturans sista betalningsdag. 

Avgifterna har betygsatts på en skala där 5 innebär att inga avgifter tillkommer och 0 innebär att avgifterna är avsevärt högre än det normala för ett kreditkort.

Bank Norwegian Kreditkort

3,5 poäng

Avgifter:

Totalt 175 kr i avgifter.

Valutaväxlingsavgift 175 kr (1,75 % x 10 000 kr).

Total uttagsavgift 0 kr.

Kommentar:

Bank Norwegian-kortet erbjuder endast 45 räntefria dagar (delad sistaplats av de jämförda korten), vilket har resulterat i en minskning av totalbetyget med 0,5 poäng.

re:member Flex

1 poäng

Avgifter:

Totalt 405 kr i avgifter.

Valutaväxlingsavgift 175 kr (1,75 % x 10 000 kr).

Total uttagsavgift 230 kr. 35 kr (3,00 % x 500 kr = 15 kr, korrigerat till minsta beloppet 35 kr) + 45 kr (3,00 % x 1 500 kr) + 150 kr (3,00 % x 5 000 kr).

OKQ8 Kreditkort

1 poäng

Avgifter:

Totalt 430 kr i avgifter.

Valutaväxlingsavgift 200 kr (2,00 % x 10 000 kr).

Total uttagsavgift 230 kr. 35 kr (3,00 % x 500 kr = 15 kr, korrigerat till minsta beloppet 35 kr) + 45 kr (3,00 % x 1 500 kr) + 150 kr (3,00 % x 5 000 kr).

Shell Mastercard

1,5 poäng

Avgifter:

Totalt 380 kr i avgifter.

Valutaväxlingsavgift 150 kr (1,50 % x 10 000 kr).

Total uttagsavgift 230 kr. 35 kr (3,00 % x 500 kr = 15 kr, korrigerat till minsta beloppet 35 kr) + 45 kr (3,00 % x 1 500 kr) + 150 kr (3,00 % x 5 000 kr).

Circle K Mastercard

1,5 poäng

Avgifter:

Totalt 430 kr i avgifter.

Valutaväxlingsavgift 200 kr (2,00 % x 10 000 kr).

Total uttagsavgift 230 kr. 35 kr (3,00 % x 500 kr = 15 kr, korrigerat till minsta beloppet 35 kr) + 45 kr (3,00 % x 1 500 kr) + 150 kr (3,00 % x 5 000 kr).

Kommentar:

Kortet ger dig upp till 60 räntefria dagar. Detta har resulterat i en ökning av totalbetyget med 0,5 poäng.

Ecster-kortet

2 poäng

Avgifter:

Totalt 380 kr i avgifter.

Valutaväxlingsavgift 150 kr (1,50 % x 10 000 kr).

Total uttagsavgift 230 kr. 35 kr (3,00 % x 500 kr = 15 kr, korrigerat till minsta beloppet 35 kr) + 45 kr (3,00 % x 1 500 kr) + 150 kr (3,00 % x 5 000 kr).

Kommentar:

Kortet ger dig upp till 60 räntefria dagar. Detta har resulterat i en ökning av totalbetyget med 0,5 poäng.

Andra för- och nackdelar

Här har vi betygsatt övriga för- och nackdelar med respektive kreditkort.

Bank Norwegian Kreditkort

–2,5 poäng

Fördelar:

Inga fördelar utöver de som redan har nämnts.

Nackdelar:

Kortinnehavaren måste vara minst 23 år gammal (- 1 poäng). Bonuspoängen kan bara användas för att köpa flygresor på Norwegian (- 2 poäng).

re:member Flex

1 poäng

Fördelar:

Bra rabatter hos 300 e-butiker (+ 1 poäng).

Nackdelar:

Inga nackdelar utöver de som redan har nämnts. 

OKQ8 Kreditkort

±0 poäng

Fördelar:

Inga fördelar utöver de som redan har nämnts.

Nackdelar:

Inga nackdelar utöver de som redan har nämnts.

Shell Mastercard

±0 poäng

Fördelar:

Inga fördelar utöver de som redan har nämnts.

Nackdelar:

Inga nackdelar utöver de som redan har nämnts.

Circle K Mastercard

±0 poäng

Fördelar:

Inga fördelar utöver de som redan har nämnts.

Nackdelar:

Inga nackdelar utöver de som redan har nämnts.

Ecster-kortet

1 poäng

Fördelar:

Inga fördelar utöver de som redan har nämnts.

Nackdelar:

Poängen kan användas för att handla i Ecsters bonusshop. Bonusshoppen innehåller relativt många varor. (+1 poäng.)

Sammanvägning och slutsats

Bästa kreditkortet på resan 2019 är:

 1. re:member Flex (15 poäng)
 2. Bank Norwegian Kreditkort (13 poäng)
 3. Ecster-kortet (7 poäng)
 4. Shell Mastercard och Circle K Mastercard (5,5 poäng)
 5. OKQ8 Kreditkort (5 poäng)

re:member Flex är alltså det bästa kreditkortet på semestern 2019, tätt följt av Bank Norwegian Kreditkort. Därefter är avståndet till tredjeplatsen relativt långt, främst på grund av att de övriga kreditkorten har bonussystem som inte är särskilt förmånliga.

Vi hoppas att den här jämförelsen har varit till hjälp för dig i jakten på rätt kreditkort!


Artikeln granskades senast 2019-06-08.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.