Så gör du en budget

Du behöver inte spendera dina pengar planlöst och i slutet av månaden undra vart de egentligen tog vägen. Genom att göra en budget kan du få stenkoll på vad du faktiskt använder dina pengar till. Om du ännu inte är särskilt bra på att budgetera, är det helt okej - det kan ta lite tid att bli varm i kläderna.

Nedan försöker vi reda ut de vanligaste frågetecknen kring hur man gör en budget.

Vad är en budget?

En budget är en plan som du skriver ner på papper eller i exempelvis ett Excel-ark för att ta reda på hur dina pengar kommer spenderas månad för månad. Med hjälp av budgeten kan du säkerställa att du har tillräckligt mycket pengar för att täcka dina månatliga utgifter. Om du inte har en budget riskerar du att få slut på pengar innan din nästa löneutbetalning.

En budget visar dig:

Varför behöver jag en budget?

Med hjälp av din budget kan du fatta beslut om vad du behöver spendera dina pengar på, samt huruvida du kan lägga mindre pengar på vissa saker och mer på andra saker.

Om din budget till exempel visar att du spenderar 1 000 kr på kläder varje månad, kanske du istället bestämmer dig för att lägga 500 på kläder. Resten av pengarna kan du då använda till att betala räkningar eller spara till något annat.

Hur gör jag en budget?

Börja arbetet med att ta fram en budget genom att samla ihop dina räkningar och kvitton. Fundera över hur du använder dina pengar utöver till att betala räkningarna. Om du till exempel köper en kopp kaffe om dagen, kan dessa kaffepengar vara en månatlig utgift som du tar upp i din budget.

När du har samlat ihop dina kvitton och räkningar är det dags att:

Om den siffra du får fram är mindre än noll (d.v.s. negativ), spenderar du mer pengar än du tjänar. Om så är fallet, bör du försöka skära ner på utgiftsposter i din budget. Det kanske finns vissa onödiga utgifter som du kan undvika, eller ett sätt att spendera mindre pengar på vissa saker.

Hur beräknar jag min inkomst om jag inte får betalt varje månad?

Vissa personer får inte betalat varje månad. Om du tror att din inkomst kommer vara ungefär densamma som föregående år, kan du göra följande:

Om du till exempel hade en nettoinkomst (lön efter skatt) på totalt 300 000 under året, delar du den siffran med 12. Detta ger dig 25 000, vilket är den genomsnittliga månatliga inkomst som du anger i din budget.

Vilka utgifter är fasta respektive rörliga?

Vissa av dina utgifter klassificeras som fasta, medan andra är att betrakta som rörliga. Till dina fasta utgifter hör alla kostnader vars belopp är detsamma varje månad. Dessa inkluderar generellt sett:

De kostnader vars belopp varierar från månad till månad tillhör dina rörliga utgifter. Dessa inkluderar bland annat:

Din mobiltelefonräkning är ett bra exempel på en kostnad som kan vara antingen en fast eller rörlig utgift, beroende på om kostnaden är fast eller varierar från månad till månad.

Vad bör jag tänka på när jag gör min budget?

När du gör din budget är det viktigt att du har vissa saker i åtanke, så du inte riskerar att falla i någon av de vanligaste fallgroparna. Det är till exempel viktigt att du är realistisk när du tar fram din budget och att du inte försöker intala dig själv att du spenderar mindre pengar än vad du faktiskt gör.

Det största misstaget som många gör när de tar fram sin budget är nämligen att man är alltför optimistisk och gör en budget som inte är realistisk - en så kallad glädjekalkyl. Det är bättre att du överdriver dina kostnader än att du underdriver dem, annars kommer du få svårare att hålla din budget.

Finns det bara en slags budget?

Nej, det finns flera olika slags budgetar. Vissa av dessa fungerar bättre för somliga medan andra budgetar är bättre lämpade för andra individer.

Dessa är två av de budgetar du kan ge ett försök:

50/30/20-budgeten

50/30/20-budgeten går ut på att din budget bryts ner i tre olika delar:

50% av budgeten utgörs av dina fasta utgifter, medan 30% går till rörliga kostnader såsom bredband, telefoni, nöje etc. De återstående 20 procenten är tänkta att användas till sparande, pensionssparande, resor och annat.

Procentsatserna ovan kan naturligtvis justeras för att bättre passa dina förutsättningar och dina mål, men 50/30/20 är en fördelning som många experter på privatekonomi rekommenderar.

Den minimalistiska budgeten

En minimalistisk budget är betydligt strängare än en generell budget, vilket också är hela syftet med denna budget. Den lämpar sig utmärkt för dig som befinner dig i en ekonomisk knipa, oavsett om orsaken till denna är skulder, arbetslöshet eller någonting annat.

I denna budget ligger fokus på de fasta och nödvändiga utgifterna. Alla rörliga och sekundära utgifter får stå tillbaka, och om du eventuellt får en liten summa över varje månad är detta bara ett plus.

Hur håller jag koll på min budget?

Det finns flera olika sätt att hålla koll på budgeten så du inte spenderar mer pengar än vad du har råd med. Ett av de vanligare sätten (och förmodligen ett av de enklaste) är att du använder dig av ett enkelt Excel-dokument.

I Excel-arket kan du använda dokumentets rader och kolumner för att lista dina inkomster och utgifter månad för månad. Du kan med fördel börja med att lista dina fasta kostnader överst, för att därefter lägga till rörliga utgifter såsom bensin etc. I slutet räknar du sedan ihop alla dina inkomster och utgifter, och får därigenom en tydligare bild över din hushållsekonomi.

Om din budget går ihop och du får pengar över, är det förstås optimalt. I annat fall kan du behöva skära ner på vissa utgifter för att vända på din ekonomiska situation.


Artikeln granskades senast 2018-11-11.

Jakob Thorselius Jakob Thorselius
Marknadschef på Veloxia

Jakob Thorselius är marknadschef och redaktör på Veloxia. Jakob har flera års erfarenhet av att förmedla kunskap om privatekonomi till allmänheten.