Lendify vs Sparlån - Vilken ska man välja?

Marknaden för lån via peer to peer (P2P) växer i en rasande takt. Utlåning via P2P innebär att man som privatperson lånar ut en del av sina pengar till andra privatpersoner via en utlåningstjänst. Detta är ett av de områden där bankerna har förlorat sitt monopol i takt med att nya tjänster har lanserats på nätet, vilka möjliggör för privatpersoner att inta bankens position och genom ränta på det utlånade kapitalet tjäna en slant på pengar som annars sannolikt hade placerats på ett bankkonto med låg eller ingen ränta.

Vi har bestämt oss för att testa två av de tjänster på området som finns tillgängliga och delar här med oss av våra tankar om de bägge aktörerna. De marknadsplatser som vi har valt att granska är Lendify och Sparlån. Bägge dessa tjänster gör det möjligt för privatpersoner att låna ut en del av sitt kapital till andra privatpersoner. Det finns naturligtvis fler marknadsplatser än dessa två, men det är de två som står högst i kurs hos oss.

lendify vs sparlån

Risker mer utlåning via Lendify och Sparlån

Det är inte riskfritt att låna ut pengar via marknadsplatser som Sparlån och Lendify. De mest uppenbara riskerna med detta förfarande är s.k. kreditrisker. Om det skulle vara så att den person som har lånat pengar av dig och andra användare inte kan betala av på sitt lån genom amortering och ränta, uppstår det som kallas för en kreditförlust. Det finns dessvärre inget sätt på vilket du helt kan eliminera risken för kreditförluster, men risken kan minskas signifikant med hjälp av en kreditförlustfond.

Såväl Lendify som Sparlån gör vad de kan för att få bukt med detta problem, och några av aktörerna på marknaden försöker minimera kreditrisken med hjälp av kreditförlustfonder. Dessa fungerar i princip som en krockkudde och ger dig ersättning i händelse av en kreditförlust. Denna fond är ingen garanti för dig som lånar ut pengar via Sparlån, Lendify eller andra aktörer, och vid alltför stora förluster riskerar fonden att ta slut. Sparlån har dock med hjälp av denna metod åstadkommit en sänkning av kreditrisken till i genomsnitt mindre än 1% på sina lån.

Går det inte att låna ut pengar riskfritt?

Avkastning och risk är alltid två faktorer som tillsammans kommer vara avgörande för hur dina investeringar slår ut. Det är förvisso möjligt att placera sina pengar på ett sparkonto hos banken och nyttja insättningsgarantin, men i värsta fall riskerar din avkastning i sådana fall att till och med bli lägre än inflationen. Det skulle innebära att du årligen förlorar köpkraft på ditt kapital, vilket förstås inte är optimalt.

Helt riskfria investeringar är därför endast att föredra om du vet med dig att du kommer behöva få tillgång till dina pengar inom kort.

Lendify och Sparlån är två gångbara alternativ om du vill åstadkomma en bra avkastning men inte ta de större risker som är förenade med att placera pengarna i till exempel aktier. Bara du själv kan avgöra vilken risknivå som du är bekväm med samt hur lång din investeringshorisont ska vara.

Så tycker vi om Lendify

Hos Lendify sätter du själv din risk genom att välja hur många låntagare du ska ha. Lendifys rekommendation är ett minimum på 20 låntagare. Du har även möjlighet att justera din risk från låg till hög. Din avkastning är beroende av vilken risknivå du väljer, samt hur länge du väljer att binda upp dina pengar.

De inkomster du får från Lendify genom ränta klassificeras som ränteinkomster. Det betyder att du betalar 30% skatt på dessa. Uppgifter om intjänad ränta hamnar automatiskt i din deklaration under Inkomst av kapital.

Förväntad avkastning vid utlåning via Lendify

Krav på låntagare hos Lendify

Lendify ställer höga krav på sina låntagare. Den genomsnittlige person som lånar pengar via Lendify har en fast anställning med en årlig medelinkomst som överstiger 400 000 kr. Han/hon får inte ha betalningsanmärkningar. Tack vare Lendifys höga krav kan du känna dig trygg med tjänstens urvalsprocess.

Manuell eller automatisk utlåning

Du kan välja mellan manuell investering eller autoinvestkonto. Om du väljer det senare alternativet kommer ditt kapital per automatik investeras i lån. Ett autoinvestkonto ger dig en portfölj med lån som har balanserats för att erbjuda dig en stabil och trygg avkastning med en låg risk. Om du föredrar en högre risk kan du istället välja att låna ut pengar genom en manuell investering.

Så tycker vi om Sparlån

Sparlån är likt Lendify en bra tjänst för dig som vill låna ut kapital till privatpersoner. Både företag och privatpersoner kan investera hos Sparlån. Denna marknadsplats bedriver uteslutande sin verksamhet här i Sverige och var faktiskt det första P2P-utlåningsföretag att få Finansinspektionens tillstånd för denna typ av tjänst.

Det är enkelt att öppna ett konto hos Sparlån och det är helt gratis. Fort går det också - på bara några minuter är du igång då du registrerar dig med hjälp av BankID.

Din insättning bestämmer din riskspridning

Den lägsta insättning du kan göra hos Sparlån är 250 kr. Hela beloppet kommer då att lånas ut till en enskilt låntagare, vilket ger en relativt hög risk. Ju mer pengar du överför till din portfölj på sajten, desto lägre blir din risk. Vid en överföring av exempelvis 5 000 kr kommer ditt kapital fördelas över 20 låntagare, vilket är det antal som bland annat Lendify rekommenderar för god riskspridning.

Fördelar och nackdelar med Sparlån

Det finns flera för- och nackdelar med att investera hos Sparlån, även om vi anser att fördelarna inte bar är fler utan även väger tyngre än nackdelarna:

Fördelar

Nackdelar

Vilken tjänst ska jag välja?

Vi rekommenderar att du väljer den tjänst som tilltalar dig. För att sprida dina risker kan du med fördel öppna ett konto hos såväl Lendify som Sparlån. På så sätt kan du sprida dina gracer och låna ut pengar via bägge tjänster.


Artikeln granskades senast 2018-11-11.

Jakob Thorselius Jakob Thorselius
Marknadschef på Veloxia

Jakob Thorselius är marknadschef och redaktör på Veloxia. Jakob har flera års erfarenhet av att förmedla kunskap om privatekonomi till allmänheten.