Jämföra effektiv ränta eller kapitalkostnad

När lån jämförs är det ofta den effektiva räntan som ställs i fokus. Man kan själv jämföra denna ränta hos varje enskild långivare, eller via låneförmedlare.

Standardrådet brukar då vara att välja det blancolån som erbjuder lägst effektiv ränta. Men i vissa fall kan det vara bättre att jämföra kapitalkostnaden och välja bank eller långivare efter denna kostnad.

Vi visar skillnaden mellan dessa begrepp.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är ”en procentsats som visar kostnader för lånet, räknat på årsbasis”. Här ingår både lånets räntekostnad, aviavgift, uppläggningsavgift och eventuella andra avgifter. Eventuell amortering på lånet räknas inte med.

Ett lån på 100 000 kr som kostar 10 000 kr i räntor och avgifter över ett år har därmed en effektiv ränta på 10 %.

Effektiv ränta är bra att använda vid jämförelser av lån som har löptid på minst ett år. Har lånet en kortare löptid än ett år kan effektiv ränta bli missvisande.

Att jämföra effektiv ränta

När ett privatlån ska tecknas är det alltid viktigt att jämföra flera långivare och då ställa den effektiva räntan mot varandra. Det är det enklaste och tydligaste sättet att hitta det billigaste lånet på, men det förutsätter att alla lånealternativ är på samma lånebelopp och samma amorteringstid. Annars kan det bli missvisande.

Jämför effektiv ränta om lånesumma och amorteringstid är lika

Olika amorteringstid

Har lånen som jämförs olika amorteringstid kommer effektiva räntan visa vilket lån som kostar minst per månad och år. Men inte över hela löptiden.

Olika lånebelopp

Jämförs lån med olika lånebelopp bör inte effektiv ränta användas. Då är det bättre att se på kapitalkostnad. Se nästa rubrik.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är den ”totala kostnaden för lånet, ända tills lånet är slutbetalt”. Detta är alltså medräknat räntekostnad och eventuella avgifter men inte amortering. Ett lån på 10 000 kr som återbetalas med 10 695 kr har alltså kapitalkostnad på 695 kr.

Att jämföra kapitalkostnad

När ett privatlån tecknas är det bra att titta på kapitalkostnaden för att därmed förstå hur mycket lånet egentligen kostar. Många tittar enbart på hur stor summa som ska betalas per månad och inser inte hur mycket som betalas i räntor och avgifter över ett par år.

Att jämföra kapitalkostnad innebär därmed att lånealternativen ställs mot varandra gällande dess totala kostnad. Lägst summa är alltså det billigaste lånet.

Jämför kapitalkostnad om lånen har olika lånebelopp eller amorteringstid

Exempel som visar skillnaderna:

Tre privatlån ställs mot varandra i en jämförelse.

Privatlån 1

Låna 50 000 kr, ränta 6 %, uppläggningsavgift 495 kr, aviavgift 25 kr, amorteringstid 24 månader.

Effektiv ränta 8,4 % - Kapitalkostnad 4280 kr

Privatlån 2

Låna 50 000 kr, ränta 6 %, uppläggningsavgift 495 kr, aviavgift 25 kr, amorteringstid 48 månader.

Effektiv ränta 7,87 % - Kapitalkostnad 8059 kr

Här är effektiva räntan lägre än i Privatlån 1 - vilket gör att många väljer detta alternativ. Men med dubbelt så lång amorteringstid betalas ränta under en längre period vilket skapar en mycket högre kapitalkostnad.

Privatlån 3

Låna 50 000 kr, ränta 7 %, uppläggningsavgift 0 kr, aviavgift 0 kr, amorteringstid 48 månader.

Effektiv ränta 7,23 % - Kapitalkostnad 7471 kr

Här är räntan högre än i Privatlån 2 – vilket gör att många väljer Privatlån 2 före detta. Men tack vare att det inte är några extra avgifter blir den effektiva ränta lägre. Exemplet visar vikten av att jämföra effektiv ränta på lån med samma löptid och lånesumma.


Artikeln granskades senast 2020-01-10.