Spärra ditt personnummer (bedrägerispärr)

ID-kapning är ett växande problem i Sverige. Under 2016 utsattes hela 190 000 svenskar för detta brott, vilket motsvarar fler än 520 ID-kapningar per dag. Mellan 2014 och 2016 har kapningarna ökat med 64%, vilket gör att det blir allt viktigare att skydda sig mot dessa bedrägerier.

Om ditt ID har kapats ska händelsen polisanmälas. Det kan det vara en god idé att spärra ditt personnummer. Här berättar vi allt du behöver känna till om den bedrägerispärr som flera ledande kreditupplysningsföretag har gått samman för att möjliggöra.

Så spärrar du ditt personnummer

Då fem kreditupplysningsföretag har gjort gemensam sak och tagit fram en bedrägerispärr, behöver du i egenskap av konsument endast kontakta ett av dessa företag för att spärra ditt personnummer hos samtliga fem.

Dessa är de fem kreditupplysningsföretag som erbjuder denna bedrägerispärr:

OBS! Spärren gäller endast tillfälligt (i 14 dagar). För att förlänga spärren behöver du göra en polisanmälan och skicka in en kopia på denna. Ditt personnummer kan då spärras i upp till 5 år.

Det är avgiftsfritt att spärra sitt personnummer via denna bedrägerispärr. Bedrägerispärren gäller endast hos ovanstående fem aktörer, vilket gör att kreditupplysningar kan tas av andra leverantörer där spärren inte gäller.

Därför bör du begära bedrägerispärr

Genom att använda dig av denna bedrägerispärr, kommer du spärras från att göra kreditupplysningar hos ovanstående fem aktörer. Detta resulterar i att du försvårar för obehöriga personer att få kredit i ditt namn. Så fort en ID-kapare upptäcker att du har spärrat ditt personnummer, kommer sannolikt denne snabbt ge upp sina försök.

Värt att notera är dock att du inte bara spärrar bedragare från att ta göra kreditupplysningar utan även dig själv. Du bör därför endast begära bedrägerispärr om du har blivit utsatt för ID-kapning.

Vid behov kan du ångra bedrägerispärren genom att skicka in en hävningsblankett, varpå din spärr hävs inom ett par dagar från det att blanketten behandlats. I dagsläget finns ingen snabb åtgärd som häver denna spärr


Artikeln granskades senast 2018-11-11.

Jakob Thorselius Jakob Thorselius
Marknadschef på Veloxia

Jakob Thorselius är marknadschef och redaktör på Veloxia. Jakob har flera års erfarenhet av att förmedla kunskap om privatekonomi till allmänheten.