Vem ansvarar för skador som en katt orsakar?

De flesta låter sin katt vara utomhus. Då kan katten givetvis tänkas orsaka skador på annans egendom, t.ex. genom att attackera en annan katt eller förstöra någons rabatt. Vad gäller då rent juridiskt?

Inget strikt ansvar för katter

Som jag har nämnt i ett tidigare svar gäller strikt ansvar för skador som hundar orsakar. Detsamma gäller inte för katter. Istället är huvudregeln att skador som katter orsakar endast ska ersättas av den människa som genom vårdslöshet kan anses ha vållat skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Ägaren ska hålla katten under tillsyn 

 I 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter kan följande läsas:

Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Innebär detta att kattägare är skyldiga att alltid hålla sin katt under uppsikt? Nej. Det normala för kattägare är att de låter sina katter vistas fritt utomhus. Detta innebär alltså att en kattägare som har släppt ut sin katt inte automatiskt blir ansvarig för skadorna som katten orsakar. Det måste räknas som vårdslöst att släppa ut katten, vilket torde förutsätta att ägaren vet att katten kommer att orsaka skador och att ägaren ändå släpper ut katten. Men kan man verkligen veta det? Nej, antagligen inte. Av det skälet är det sällsynt att en kattägare blir skadeståndsansvarig, oavsett vad katten hittar på när den är utomhus.

Med det sagt är dock kattägare givetvis skyldiga att göra vad de kan för att förebygga skador. Det är t.ex. inte rimligt att släppa ut en aggressiv katt i en liten innergård där barn leker. Om människor riskerar att skadas ställs högre krav på aktsamhet än om egendom riskerar att skadas.

Vad händer om min katt blir skadad av en annan katt?

Eftersom du som kattägare sällan blir skadeståndsansvarig endast genom att släppa ut din katt gäller givetvis även det omvända: andra kattägare blir inte skadeståndsansvariga genom att släppa ut sina katter. Blir din katt skadad av en annan katt är det därför i de allra flesta fallen du själv som får bekosta veterinärvård om det skulle behövas. Av det skälet är min rekommendation att skaffa en kattförsäkring innan du låter din katt vara utomhus.


Artikeln granskades senast 2019-02-24.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.