Vad händer om jag inte kan betala tillbaka mitt lån?

Vad sker egentligen om du inte kan betala tillbaka ditt lån? "Man hamnar hos Kronofogden" är ett svar som många kastar ur sig slentrianmässigt, men vad innebär det? Och vad finns det för andra risker?

Lån med säkerhet

Ett lån med säkerhet, t.ex. ett bolån, innebär att den som du har en skuld till har en garanti för att få sina pengar tillbaka om du inte har möjlighet att betala. Borgenären kan i så fall få sina pengar tillbaka genom att din bostad utmäts och säljs av Kronofogden. Om det blir pengar över när din bostad säljs kommer du att få det överskjutande beloppet. Fattas det pengar kommer skulden visserligen att minska, men det belopp som fattas kommer du fortfarande att behöva betala. Kan du inte betala detta belopp blir resultatet detsamma som om du hade haft ett lån utan säkerhet på beloppet som saknas (se nedan).

Privatlån utan säkerhet

Ett privatlån utan säkerhet är en låneform som innebär att borgenären inte har någon materiell garanti för att få sina pengar tillbaka; det finns med andra ord ingenting som kan säljas för att betala tillbaka din skuld. Istället kan Kronofogden utmäta och sälja andra föremål som du äger, t.ex. banktillgodohavanden, dina tavlor eller din bil. Detsamma gäller om du har lånat pengar med t.ex. din bostad som säkerhet och pengarna som flyter in vid försäljning av bostaden inte räcker för att lösa dina lån.

Vad är en utmätning?

Det är Kronofogden som ser till att den du har en skuld till får betalt. Kan du inte betala själv kan Kronofogden utmäta din egendom, dvs. ta egendomen i beslag och sälja den för att betala dina skulder.

Vilken egendom kan utmätas och vilken egendom kan inte utmätas?

I princip all egendom som du äger kan utmätas. Viss egendom, så kallad beneficieegendom, kan dock inte utmätas. Sådan egendom är t.ex. dina kläder. Även om du inte äger egendomen kan den utmätas om du har egendomen i din besittning. I så fall är det upp till den som äger egendomen att bevisa att den tillhör honom eller henne.

Vad är skuldsanering?

Om du fortfarande inte kan betala dina lån efter utmätning kan du i vissa fall beviljas skuldsanering. Det innebär att du får behålla en viss del av din inkomst och att resten av pengarna går till att betala tillbaka en del av dina skulder. Vanligtvis brukar skuldsaneringen pågå under fem år, men kan i vissa fall pågå en kortare tid. När skuldsaneringen är avslutad har du inte längre kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen.

Krav för att få skuldsanering beviljad

Det är inte enkelt att bli beviljad skuldsanering. För det första måste du vara kvalificerat insolvent, vilket innebär att du inte kan betala dina skulder och att denna oförmåga inte kan anses vara tillfällig. Du kan med andra ord inte betala dina skulder inom en överskådlig framtid. För det andra måste det anses skäligt att du beviljas skuldsanering, och vid denna bedömning tar Kronofogden bland annat hänsyn till dina ansträngningar för att lösa din skuldsituation på egen hand. Sådana åtgärder kan till exempel vara att sälja bilen, sälja sommarstugan, flytta till ett billigare beoende och att ta ett extrajobb.

Så bör du göra om du inte kan betala ditt lån den här månaden

Ibland är det tufft att få ekonomin att gå ihop. Så här bör du göra om det blir svårt att betala lånet den här månaden:
  1. Kontakta banken/kreditbolaget och förklara läget. Berätta att du inte kan betala just nu och försök att komma överens om en betalningsplan som fungerar för dig. Du är inte den första som har hamnat i den här situationen!
  2. Dra ner på dina utgifter. Behöver du verkligen det dyraste TV- och mobilabonnemanget?
  3. Sälj saker som du inte behöver. Kläder, din gamla dator och din gamla mobil till exempel. Det är bättre att du säljer sakerna nu än att Kronofogden säljer åt dig. Kronofogden kommer inte att sälja dina gamla möbler som står i förrådet, utan de kommer att sikta in sig på din nya TV och din nya, fina bil.
  4. Har du många krediter och lån med hög ränta? Överväg i så fall att samla dina lån.

Läs mer


Artikeln granskades senast 2018-11-02.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.