Ränteavdraget: Allt du behöver veta

Som många antagligen känner till har man rätt till ränteavdrag om man har betalat räntekostnader. Men hur fungerar det egentligen? Och hur stort är avdraget? Här får du svar på alla frågor om ränteavdraget!

Ränteavdraget är egentligen inget avdrag, utan en skattereduktion

Ett avdrag innebär att du får minska din beskattningsbara inkomst, vilket du t.ex. får göra om du har kostnader för arbetsresor som överstiger 11 000 kr per år (2017). Ränteavdraget innebär istället att du får reducera din slutliga skatt med reduktionens storlek; det är alltså inte helt korrekt att kalla avdraget för ränteavdrag. Eftersom termen "ränteavdrag" är så pass utbredd kommer jag dock att använda termen i den här artikeln.  

Hur beräknas ränteavdraget?

Inkomstslag

För att fullt ut förstå hur ränteavdraget fungerar är det först och främst nödvändigt med en kort introduktion i skattejuridikens värld. I den svenska skattelagstiftningen finns tre så kallade inkomstslag. Tjänst är det inkomstslag dit lön från anställning hör. Näringsverksamhet är ett annat inkomstslag dit inkomster som kommer från enskild näringsverksamhet räknas. Det tredje inkomstslaget är kapital, där du t.ex. ska ta upp kapitalvinster.

Intäkter och kostnader

I varje inkomstslag ska inkomster och utgifter tas upp. Lönen du får från ditt arbete ska tas upp som intäkt, medan utgifter du har haft för resor till och från arbetet ska tas upp som kostnader. I inkomstslaget kapital ska t.ex. ränteintäkter från ditt sparkonto tas upp som intäkt, medan räntekostnader från dina bolån ska dras av som kostnad. Intäkter minus kostnader är resultatet i varje inkomstslag.

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Resultatet i inkomstslagen näringsverksamhet och tjänst är det som kallas beskattningsbar förvärvsinkomst (lite förenklat). På denna inkomst ska du betala kommunal skatt (omkring 30 %). På beskattningsbara förvärvsinkomster över en viss skiktgräns (till vardags kallas dessa inkomsttagare för "höginkomsttagare") ska även statlig skatt med 20–25 % betalas.

Underskott i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet

I inkomstslagen näringsverksamhet och kapital kan underskott uppstå. I en enskild näringsverksamhet brukar man säga att näringsverksamheten har "gått med förlust". I inkomstslaget tjänst kan samma sak rent teoretiskt ske, men detta är dock extremt ovanligt. I dessa inkomstslag får underskottet dras av som kostnad nästa år, vilket medför att den beskattningsbara förvärvsinkomsten det året minskar.

Underskott i inkomstslaget kapital

I inkomstslaget kapital får inte underskottet flyttas till nästa år. Här gäller istället att underskottet får användas för att reducera din skatt som du måste betala på dina förvärvsinkomster (dvs. inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet) med 30 %. Har du haft räntekostnader ett år på 100 000 kr, och inga inkomster från kapital, har du alltså rätt att reducera din skatt med 30 000 kr. Har du däremot haft kapitalinkomster ska dessa dock dras av först. Ett exempel kan vara på sin plats:

Frida ska betala 200 000 kr i skatt på sin lön. Hon har sålt aktier med 50 000 kr i vinst. Hon har även betalat totalt 70 000 kr i ränta på sitt bolån. Hennes resultat i inkomstslaget kapital är således –20 000 kr (50 000 kr – 70 000 kr). Frida har rätt att reducera sin skatt med 6 000 kr (20 000 kr × 30 %). Istället för 50 000 kr ska Frida betala 44 000 kr i skatt.

Exemplet ovan visar att det alltså inte är helt korrekt att säga att "ränteavdraget är 30 % av räntekostnaden".

Lägre ränteavdrag vid högre underskott

Av underskott i inkomstslaget kapital som uppgår till högst 100 000 kr får 30 % användas för att reducera skatten. Om underskottet överstiger 100 000 kr får dock endast 21 % av det överskjutande beloppet nyttjas som skattereduktion.

Vanliga frågor

Vad händer om man inte har någon inkomst?

Har du inte betalat någon skatt på inkomster från näringsverksamhet eller tjänst kan du inte heller göra ränteavdrag. A-kassa och pension (m.m.) räknas dock till inkomstslaget tjänst och ska alltså beskattas, vilket medför rätt till ränteavdrag. Tumregeln är alltså följande: betalar du skatt har du rätt till ränteavdrag.

Vilka räntor får användas för ränteavdrag?

I princip alla räntor. Räntor på bolån och privatlån är allmänt känt, men även räntor som du har betalat på försenade fakturor har du rätt att använda för att reducera din skatt. Se till att anmäla dessa när du deklarerar! Observera dock att ränta på CSN-lån inte är avdragsgill.

Vad händer om mina kapitalinkomster är högre än mina räntekostnader?

I så fall har du inte rätt till skattereduktion eftersom skattereduktionen förutsätter att du har haft ett underskott i inkomstslaget kapital. Istället ska du betala skatt (30 %) på överskottet.

Finns det något tak för hur stor skattereduktion jag kan få?

Ja, taket för skattereduktionen är den skatt du har betalat på inkomst av förvärvsverksamhet (tjänst och näringsverksamhet). Förutsatt att du har betalat skatt som motsvarar skattereduktionen du vill göra finns dock inget tak. Om du teoretiskt har betalat 100 miljoner kronor i skatt är ditt tak för skattereduktionen således 100 miljoner kronor.


Artikeln granskades senast 2018-11-02.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.