När preskriberas en skuld?

Hur länge behöver man oroa sig för sina gamla skulder, dvs. hur länge kan en borgenär vänta med att kräva att få betalt utan att skulden preskriberas? I den här artikeln ska jag förklara det du behöver veta.

Viktiga begrepp

Hur lång är preskriptionstiden

Huvudregeln

En fordran preskriberas som huvudregel 10 år efter tillkomsten (2 § 1 st. preskriptionslagen).

Konsumentfordringar

Om fordran är en konsumentfordran, dvs. en fordran som härstammar från en vara eller en tjänst som en näringsidkare har sålt till en konsument, preskriberas den dock redan 3 år efter tillkomsten (2 § 2 st. preskriptionslagen).

Löpande skuldebrev

Om gäldenären har utfärdat ett så kallat löpande skuldebrev är dock preskriptionstiden 10 år, oavsett om gäldenären är en konsument eller inte (2 § 2 st. sista meningen preskriptionslagen).

Ett skuldebrev är, kort förklarat, ett dokument där det framgår att en person har en skuld till någon annan (detta kallas för ett enkelt skuldebrev). På ett löpande skuldebrev framgår det att gäldenären har en skuld till innehavaren av skuldebrevet (11 § skuldebrevslagen). Detta innebär att skuldebrevet kan säljas och att köparen av skuldebrevet kan kräva att gäldenären betalar, även om gäldenären inte har haft någon kontakt med köparen tidigare.

Exempel: Kalle har tagit ett privatlån hos Kreditgivaren AB. För att få ta lånet har Kalle utfärdat ett löpande skuldebrev och överlämnat detta till Kreditgivaren AB. Kalles skuld till Kreditgivaren AB preskriberas först efter 10 år. Fem år senare säljer Kreditgivaren AB skuldebrevet till Finansbolaget AB. Då är det istället Finansbolaget AB som kan kräva att Kalle betalar ränta och amortering, och Kalle kan fortfarande inte påstå att fordringen är preskriberad.

Jag vill dock tillägga att det inte är tillåtet för näringsidkare att ta emot löpande skuldebrev från en konsument vid kreditköp. Skuldebrevet är visserligen fortfarande bindande för konsumenten och 10 års preskriptionstid gäller, men näringsidkaren kan drabbas av andra påföljder för att ha tagit emot skuldebrevet (30 § konsumentkreditlagen).

Preskriptionen kan avbrytas

Som sagt är huvudregeln att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten. Detta gäller dock inte om preskriptionen dessförinnan har avbrutits (2 § 1 st. preskriptionslagen); detta kallas preskriptionsavbrott. Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid (som är lika lång som den ursprungliga preskriptionstiden) att löpa.

Preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt

Finns chansen att långivaren glömmer bort min skuld, t.ex. från mitt privatlån?

Har du en skuld som härstammar från ett privatlån som en kreditgivare har beviljat är sannolikheten liten att långivaren glömmer bort din skuld. Långivarna håller nämligen koll på alla beviljade privatlån och ser till att påminna sina låntagare om skulden med jämna mellanrum. Dessutom avbryts ju preskriptionen som sagt så fort du betalar ränta eller amortering. Eftersom det inte existerar några långivare som struntar i att kräva räntebetalningar och amortering kommer dina privatlån med nästan 100 % sannolikhet inte att preskriberas.

Sannolikheten är däremot större när det gäller fakturaköp. Har du köpt någonting på faktura från ett företag kan det absolut tänkas hända att företaget glömmer bort att fakturera dig, och kommer på detta först efter flera år när fordringen redan har hunnit preskriberas. I så fall har du ingen skyldighet att betala. Men skulle du betala, trots att skulden är preskriberad, har du inte någon rätt att få tillbaka pengarna. 


Artikeln granskades senast 2018-11-11.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.