När blir en hundägare skadeståndsansvarig?

Hur är egentligen skadeståndsansvaret för hundägare utformat? Det korta svaret är att hundägare alltid ska ersätta skador som deras hundar orsakar. Jag kommer här att förklara lite närmare vad du som hundägare behöver tänka på.

Hundägare har strikt ansvar

Det normala i skadeståndsrätten är att den som har varit oaktsam och därigenom har orsakat en skada ska ersätta skadan. Detta gäller dock inte hundägare. Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundägare eller innehavare alltid ersätta skador som deras hundar orsakar, dvs. även om hundägaren inte har gjort någonting fel. Om hunden lyckas öppna ytterdörren och biter en förbipasserande blir hundägaren automatiskt skadeståndsskyldig. Detsamma gäller även om någon provocerar hunden, t.ex. genom att klappa en hund som är rädd för främlingar. I detta fall kan skadeståndet ibland nedsättas om den skadelidande personen har varit medvållande till skadan.
19 § första stycket första meningen: En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan.

Vad händer om någon annan än ägaren har varit oaktsam?

Om någon annan än ägaren har varit oaktsam och att hunden därigenom orsakade en skada ska hundägaren ändå betala skadan. Hundägaren har dock i så fall så kallad regressrätt, dvs. möjlighet att i sin tur kräva ersättning från den som har varit oaktsam.
19 § första stycket andra meningen: Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan.

Vad du som hundägare bör tänka på


Artikeln granskades senast 2018-11-11.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.