Har du blivit lurad av en telefonförsäljare? Så här gör du.

Många kan vittna om att de någon gång har blivit lurade att ingå avtal. Främst rör det sig om telefonförsäljare som använder tveksamma metoder för att förmå den inte ont anande kunden att köpa varor eller tjänster som hen egentligen inte hade för avsikt att köpa. Här följer ett antal tips till dig som har blivit utsatt.
  1. Om du påstås ha ingått ett avtal i egenskap av privatperson ska du i första hand använda din ångerrätt. Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar genom att meddela företaget att du önskar utnyttja din ångerrätt. Detta bör du göra genom att både ringa till företaget och skicka ett brev eller mail där du tydligt förklarar att du önskar utnyttja din ångerrätt. Glöm inte att spara kopior på allt du skickar till företaget.
  2. Bestrid eventuella fakturor genom att kontakta företaget som har skickat fakturan, åter igen både muntligen och skriftligen. Förklara att du inte kommer att betala fakturan samt varför. Har du blivit lurad att teckna ett dyrare abonnemang än du trodde förklarar  du att du har blivit vilseledd. Anser du att du inte ens har tecknat ett avtal förklarar du det istället. Det är företaget som påstår att ett avtal finns som har bevisbördan vid en eventuell rättsprocess (företaget ska alltså bevisa att ett avtal finns och vad avtalet innebär).
  3. Betala ingenting! En del företag kan försöka hota dig med att Kronofogden kan blandas in om du inte betalar. Men Kronofogden kan inte göra särskilt mycket om du fortsätter att bestrida eventuella fakturor (får du ett brev från Kronofogden förklarar du helt enkelt för Kronofogden att du fortfarande bestrider fakturan). Företaget kommer istället att tvingas vända sig till tingsrätten för att få betalt. Detsamma gäller om ett inkassoföretag blandas in.
  4. Om det skulle gå så långt som till tingsrätten kommer ditt mål med största sannolikhet att bli ett så kallat förenklat tvistemål. Detta är mål som avser under ett halvt prisbasbelopp (22 400 kr). I sådana mål har den vinnande parten mycket begränsade möjligheter att kräva ersättning för rättegångskostnader. Det kommer alltså inte att uppstå särskilt stora kostnader för dig även om du skulle förlora i tingsrätten. Om företaget kräver större summor pengar av dig bör du rådfråga en jurist som kan ge dig förslag anpassade för just ditt fall.
  5. Om företaget har spelat in samtalet (vilket ofta görs) kan det i vissa fall bli svårt för dig att motbevisa företagets påstående om vad ni har kommit överens om. Ibland förkortar företagen inspelningen så att delar som talar till din fördel inte finns kvar. Det är därför viktigt att du har en klar bild av vad du och företaget egentligen har kommit överens om. Skriv ner din version av samtalet så att du inte glömmer bort någonting. Vid en eventuell rättegång kommer du att få chans att berätta din version. Ju tydligare din version är, desto större är sannolikheten att du får rätt.

Se även


Artikeln granskades senast 2018-11-11.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.