Ångerrätt: Allt om dina rättigheter enligt distansavtalslagen

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du som konsument ångerrätt, men vad innebär det egentligen? Och när är lagen tillämplig? I den här artikeln får du reda på allt du behöver veta om dina rättigheter, vilka undantag som finns och vad du som konsument behöver tänka på.

Ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler

För det första har du som konsument endast ångerrätt om du har tecknat ett distansavtal, t.ex. genom att handla på internet eller köpa någonting från en telefonförsäljare. Du har även ångerrätt om du tecknar ett avtal med ett företag på en plats där företaget inte har sin fasta affärslokal, t.ex. i ett tillfälligt uppsatt tält på en marknad (i dessa fall gäller dock inte ångerrätten om köpets totala värde understiger 400 kr). 

Ångerrätten gäller i 14 dagar

Ångerrätten innebär att du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (den så kallade ångerfristen). Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingicks. Om avtalet innebär att du får varor hemskickade börjar dock ångerfristen att löpa när du har fått varorna levererade. För att ångerfristen ska börja löpa krävs även att företaget har informerat dig om din ångerrätt. Om företaget helt struntar i att informera dig om din ångerrätt har du rätt att ångra köpet i upp till ett år.

Hur utnyttjar jag min ångerrätt?

För att utnyttja din ångerrätt behöver du meddela företaget du ingick avtal med. Det finns inget krav på att meddelandet ska vara skriftligt, men uppstår en tvist är det du som måste bevisa att du har utnyttjat din ångerrätt. Det är därför klokt att meddela företaget skriftligen, gärna per e-mail. Det räcker med att meddelandet har skickats inom ångerfristen (dvs. 14 dagar) för att det ska vara ett giltigt utnyttjande av ångerrätten.

Undantag från ångerrätten

Det finns ett antal situationer då ångerrätten inte gäller. Dessa undantag är uttryckligt reglerade i 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Här följer en redogörelse för ett antal av dessa undantag.

Avtalet avser en tjänst som redan är fullgjord

Har du beställt en tjänst på distans, t.ex. om du har beställt reparation av din mobiltelefon och skickat iväg mobiltelefonen till reparatören, kan du inte ångra dig när tjänsten är fullgjord. Detta förutsätter dock att företaget och du har kommit överens om att tjänsten börjar fullgöras under ångerfristen och att du inte har rätt att ångra dig när tjänsten är fullgjord. 

Avtalet avser varor vars pris beror på svängningar på marknaden som företaget inte kan påverka

Det är inte rimligt att du ska kunna frånträda ett avtal och få pengarna tillbaka när priset på varan du köpt efter ett dygn har halverats. Om du t.ex. köper 100 Bitcoins och dessa har halverats i pris dagen efter vore det givetvis fördelaktigt för dig att kunna lämna tillbaka dessa och få pengarna tillbaka.

Specialtillverkade varor

Om företaget har tillverkat en vara efter dina anvisningar har du ingen ångerrätt.

Varor som snabbt kan försämras

Ett bra exempel är matvaror. Det vore inte rimligt om du efter 14 dagar kunde skicka tillbaka ett paket mjölk som redan har gått ut.

Förseglade digitala varor

Om du har brutit försegligen till t.ex. ett datorprogram eller en film kan du inte utnyttja din ångerrätt.

Brådskande reparationsarbeten

Om avtalet avser ett brådskande reparations- eller underhållsarbete kan du inte frånträda avtalet, t.ex. om du ringer en rörmokare och kommer överens om att han eller hon ska komma samma dag för att reparera ett läckande rör. En förutsättning är att avtalet kommer till stånd på ditt initiativ, dvs. att det är du som beställer tjänsten.

Har jag ångerrätt om jag handlar i en fysisk butik?

Ångerrätten gäller inte i fysiska butiker. Ångerrätten gäller endast om du antingen har ingått ett distansavtal (t.ex. på internet) eller om du har ingått ett avtal med ett företag på en plats där företaget inte har sin fasta affärslokal (t.ex. i ett tillfälligt uppsatt tält på en marknad).

Ångerrätten ska dock inte förväxlas med rätten till öppet köp. Rätt till öppet köp har du dock endast om du och företaget har avtalat om en sådan rättighet. Företag är inte skyldiga att erbjuda konsumenter öppet köp, men många företag väljer ändå att erbjuda en sådan rättighet.

Har företag och enskilda näringsidkare ångerrätt?

Ångerrätten gäller endast för konsumenter. Företag har alltså inte ångerrätt. Enskilda näringsidkare är inte konsumenter och har därför inte heller ångerrätt.


Artikeln granskades senast 2018-11-02.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.